Rank #N/A
27 người thích điều này
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,475942 2.8%
0,00001088 BTC 1.9%
27 người thích điều này
$0,454922
24H Range
$0,477960
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $180.053
Cung lưu thông ?
Tổng cung ?
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Holiday Chain CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-27 0,000000000000 Fr. 171.791 Fr. 0,428331 Fr. N/A
2021-09-26 0,000000000000 Fr. 172.679 Fr. 0,426723 Fr. 0,428331 Fr.
2021-09-25 0,000000000000 Fr. 171.135 Fr. 0,424757 Fr. 0,426723 Fr.
2021-09-24 0,000000000000 Fr. 170.311 Fr. 0,425588 Fr. 0,424757 Fr.
2021-09-23 0,000000000000 Fr. 169.219 Fr. 0,427356 Fr. 0,425588 Fr.
2021-09-22 0,000000000000 Fr. 168.091 Fr. 0,424114 Fr. 0,427356 Fr.
2021-09-21 0,000000000000 Fr. 168.202 Fr. 0,429770 Fr. 0,424114 Fr.
2021-09-20 0,000000000000 Fr. 171.749 Fr. 0,441104 Fr. 0,429770 Fr.
2021-09-19 0,000000000000 Fr. 169.069 Fr. 0,439989 Fr. 0,441104 Fr.
2021-09-18 0,000000000000 Fr. 171.343 Fr. 0,452034 Fr. 0,439989 Fr.
2021-09-17 0,000000000000 Fr. 172.028 Fr. 0,448779 Fr. 0,452034 Fr.
2021-09-16 0,000000000000 Fr. 167.631 Fr. 0,439164 Fr. 0,448779 Fr.
2021-09-15 0,000000000000 Fr. 169.923 Fr. 0,446383 Fr. 0,439164 Fr.
2021-09-14 0,000000000000 Fr. 171.322 Fr. 0,453045 Fr. 0,446383 Fr.
2021-09-13 0,000000000000 Fr. 168.628 Fr. 0,443680 Fr. 0,453045 Fr.
2021-09-12 0,000000000000 Fr. 170.091 Fr. 0,444870 Fr. 0,443680 Fr.
2021-09-11 0,000000000000 Fr. 168.138 Fr. 0,442851 Fr. 0,444870 Fr.
2021-09-10 0,000000000000 Fr. 169.978 Fr. 0,446445 Fr. 0,442851 Fr.
2021-09-09 0,000000000000 Fr. 171.427 Fr. 0,450808 Fr. 0,446445 Fr.
2021-09-08 0,000000000000 Fr. 170.722 Fr. 0,448353 Fr. 0,450808 Fr.
2021-09-07 0,000000000000 Fr. 170.517 Fr. 0,448654 Fr. 0,448353 Fr.
2021-09-06 0,000000000000 Fr. 168.475 Fr. 0,442629 Fr. 0,448654 Fr.
2021-09-05 0,000000000000 Fr. 168.381 Fr. 0,441860 Fr. 0,442629 Fr.
2021-09-04 0,000000000000 Fr. 168.556 Fr. 0,443147 Fr. 0,441860 Fr.
2021-09-03 0,000000000000 Fr. 168.484 Fr. 0,444702 Fr. 0,443147 Fr.
2021-09-02 0,000000000000 Fr. 170.461 Fr. 0,448492 Fr. 0,444702 Fr.
2021-09-01 0,000000000000 Fr. 167.452 Fr. 0,441698 Fr. 0,448492 Fr.
2021-08-31 0,000000000000 Fr. 171.601 Fr. 0,452113 Fr. 0,441698 Fr.
2021-08-30 0,000000000000 Fr. 168.304 Fr. 0,442686 Fr. 0,452113 Fr.
2021-08-29 0,000000000000 Fr. 168.795 Fr. 0,442783 Fr. 0,442686 Fr.
2021-08-28 0,000000000000 Fr. 152.704 Fr. 0,441707 Fr. 0,442783 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android