holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,334244 -0.2%
0,00003151 BTC -0.2%
7 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$124.396
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,331025 / $0,341776
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-01 0,00000000 Fr. 114.733 Fr. 0,309514 Fr. N/A
2020-09-30 0,00000000 Fr. 113.683 Fr. 0,306143 Fr. 0,309514 Fr.
2020-09-29 0,00000000 Fr. 114.581 Fr. 0,310357 Fr. 0,306143 Fr.
2020-09-28 0,00000000 Fr. 116.384 Fr. 0,311952 Fr. 0,310357 Fr.
2020-09-27 0,00000000 Fr. 116.828 Fr. 0,312932 Fr. 0,311952 Fr.
2020-09-26 0,00000000 Fr. 114.858 Fr. 0,312064 Fr. 0,312932 Fr.
2020-09-25 0,00000000 Fr. 118.465 Fr. 0,322389 Fr. 0,312064 Fr.
2020-09-24 0,00000000 Fr. 113.539 Fr. 0,307509 Fr. 0,322389 Fr.
2020-09-23 0,00000000 Fr. 115.106 Fr. 0,310767 Fr. 0,307509 Fr.
2020-09-22 0,00000000 Fr. 114.918 Fr. 0,308730 Fr. 0,310767 Fr.
2020-09-21 0,00000000 Fr. 112.980 Fr. 0,304153 Fr. 0,308730 Fr.
2020-09-20 0,00000000 Fr. 113.289 Fr. 0,304801 Fr. 0,304153 Fr.
2020-09-19 0,00000000 Fr. 112.928 Fr. 0,303542 Fr. 0,304801 Fr.
2020-09-18 0,00000000 Fr. 113.789 Fr. 0,305398 Fr. 0,303542 Fr.
2020-09-17 0,00000000 Fr. 113.571 Fr. 0,304230 Fr. 0,305398 Fr.
2020-09-16 0,00000000 Fr. 114.304 Fr. 0,307350 Fr. 0,304230 Fr.
2020-09-15 0,00000000 Fr. 114.779 Fr. 0,306243 Fr. 0,307350 Fr.
2020-09-14 0,00000000 Fr. 113.707 Fr. 0,304617 Fr. 0,306243 Fr.
2020-09-13 0,00000000 Fr. 112.393 Fr. 0,302688 Fr. 0,304617 Fr.
2020-09-12 0,00000000 Fr. 114.784 Fr. 0,307251 Fr. 0,302688 Fr.
2020-09-11 0,00000000 Fr. 115.017 Fr. 0,307905 Fr. 0,307251 Fr.
2020-09-10 0,00000000 Fr. 98.682 Fr. 0,308347 Fr. 0,307905 Fr.
2020-09-09 0,00000000 Fr. 115.755 Fr. 0,405164 Fr. 0,308347 Fr.
2020-09-08 0,00000000 Fr. 90.959 Fr. 0,419676 Fr. 0,405164 Fr.
2020-09-07 0,00000000 Fr. 128.337 Fr. 0,362048 Fr. 0,419676 Fr.
2020-09-06 0,00000000 Fr. 107.100 Fr. 0,318482 Fr. 0,362048 Fr.
2020-09-05 0,00000000 Fr. 116.664 Fr. 0,329123 Fr. 0,318482 Fr.
2020-09-04 0,00000000 Fr. 116.590 Fr. 0,313129 Fr. 0,329123 Fr.
2020-09-03 0,00000000 Fr. 96.005 Fr. 0,304781 Fr. 0,313129 Fr.
2020-09-02 0,00000000 Fr. 121.847 Fr. 0,343531 Fr. 0,304781 Fr.
2020-09-01 0,00000000 Fr. 113.995 Fr. 0,306034 Fr. 0,343531 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android