🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,461228 0.1%
0,00000944 BTC 3.5%
23 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$159.147
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,453294 / $0,467386
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 0,00000000 CLP$ 110.798.639 CLP$ 321,99 CLP$ N/A
2021-05-14 0,00000000 CLP$ 112.752.400 CLP$ 323,51 CLP$ 321,99 CLP$
2021-05-13 0,00000000 CLP$ 110.139.447 CLP$ 317,39 CLP$ 323,51 CLP$
2021-05-12 0,00000000 CLP$ 110.804.724 CLP$ 321,15 CLP$ 317,39 CLP$
2021-05-11 0,00000000 CLP$ 111.043.006 CLP$ 320,65 CLP$ 321,15 CLP$
2021-05-10 0,00000000 CLP$ 110.571.057 CLP$ 320,26 CLP$ 320,65 CLP$
2021-05-09 0,00000000 CLP$ 110.054.991 CLP$ 317,28 CLP$ 320,26 CLP$
2021-05-08 0,00000000 CLP$ 110.154.138 CLP$ 319,67 CLP$ 317,28 CLP$
2021-05-07 0,00000000 CLP$ 111.364.122 CLP$ 322,84 CLP$ 319,67 CLP$
2021-05-06 0,00000000 CLP$ 111.196.497 CLP$ 324,18 CLP$ 322,84 CLP$
2021-05-05 0,00000000 CLP$ 110.779.918 CLP$ 320,17 CLP$ 324,18 CLP$
2021-05-04 0,00000000 CLP$ 111.702.894 CLP$ 324,37 CLP$ 320,17 CLP$
2021-05-03 0,00000000 CLP$ 113.511.650 CLP$ 327,87 CLP$ 324,37 CLP$
2021-05-02 0,00000000 CLP$ 112.160.520 CLP$ 323,59 CLP$ 327,87 CLP$
2021-05-01 0,00000000 CLP$ 114.192.258 CLP$ 327,74 CLP$ 323,59 CLP$
2021-04-30 0,00000000 CLP$ 112.319.056 CLP$ 325,01 CLP$ 327,74 CLP$
2021-04-29 0,00000000 CLP$ 109.803.378 CLP$ 316,56 CLP$ 325,01 CLP$
2021-04-28 0,00000000 CLP$ 110.135.269 CLP$ 320,08 CLP$ 316,56 CLP$
2021-04-27 0,00000000 CLP$ 111.839.222 CLP$ 324,32 CLP$ 320,08 CLP$
2021-04-26 0,00000000 CLP$ 112.637.015 CLP$ 325,16 CLP$ 324,32 CLP$
2021-04-25 0,00000000 CLP$ 112.125.366 CLP$ 325,01 CLP$ 325,16 CLP$
2021-04-24 0,00000000 CLP$ 112.994.823 CLP$ 328,11 CLP$ 325,01 CLP$
2021-04-23 0,00000000 CLP$ 112.653.593 CLP$ 326,09 CLP$ 328,11 CLP$
2021-04-22 0,00000000 CLP$ 109.092.817 CLP$ 319,95 CLP$ 326,09 CLP$
2021-04-21 0,00000000 CLP$ 111.094.765 CLP$ 321,02 CLP$ 319,95 CLP$
2021-04-20 0,00000000 CLP$ 110.241.873 CLP$ 320,91 CLP$ 321,02 CLP$
2021-04-19 0,00000000 CLP$ 111.322.152 CLP$ 322,99 CLP$ 320,91 CLP$
2021-04-18 0,00000000 CLP$ 111.558.266 CLP$ 322,37 CLP$ 322,99 CLP$
2021-04-17 0,00000000 CLP$ 110.634.992 CLP$ 319,81 CLP$ 322,37 CLP$
2021-04-16 0,00000000 CLP$ 110.934.527 CLP$ 323,01 CLP$ 319,81 CLP$
2021-04-15 0,00000000 CLP$ 112.283.162 CLP$ 326,59 CLP$ 323,01 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android