🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,454576 -1.4%
0,00000784 BTC -0.5%
21 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$156.917
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,448386 / $0,462674
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain CZK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-09 0,00000000 Kč 3.335.557 Kč 9,62 Kč N/A
2021-05-08 0,00000000 Kč 3.338.853 Kč 9,69 Kč 9,62 Kč
2021-05-07 0,00000000 Kč 3.389.897 Kč 9,83 Kč 9,69 Kč
2021-05-06 0,00000000 Kč 3.388.615 Kč 9,88 Kč 9,83 Kč
2021-05-05 0,00000000 Kč 3.386.613 Kč 9,79 Kč 9,88 Kč
2021-05-04 0,00000000 Kč 3.391.742 Kč 9,85 Kč 9,79 Kč
2021-05-03 0,00000000 Kč 3.434.429 Kč 9,92 Kč 9,85 Kč
2021-05-02 0,00000000 Kč 3.395.369 Kč 9,80 Kč 9,92 Kč
2021-05-01 0,00000000 Kč 3.457.134 Kč 9,92 Kč 9,80 Kč
2021-04-30 0,00000000 Kč 3.376.207 Kč 9,77 Kč 9,92 Kč
2021-04-29 0,00000000 Kč 3.365.707 Kč 9,70 Kč 9,77 Kč
2021-04-28 0,00000000 Kč 3.364.920 Kč 9,78 Kč 9,70 Kč
2021-04-27 0,00000000 Kč 3.394.603 Kč 9,84 Kč 9,78 Kč
2021-04-26 0,00000000 Kč 3.374.298 Kč 9,74 Kč 9,84 Kč
2021-04-25 0,00000000 Kč 3.354.810 Kč 9,72 Kč 9,74 Kč
2021-04-24 0,00000000 Kč 3.380.691 Kč 9,82 Kč 9,72 Kč
2021-04-23 0,00000000 Kč 3.430.257 Kč 9,93 Kč 9,82 Kč
2021-04-22 0,00000000 Kč 3.356.987 Kč 9,85 Kč 9,93 Kč
2021-04-21 0,00000000 Kč 3.434.789 Kč 9,93 Kč 9,85 Kč
2021-04-20 0,00000000 Kč 3.388.965 Kč 9,87 Kč 9,93 Kč
2021-04-19 0,00000000 Kč 3.432.827 Kč 9,96 Kč 9,87 Kč
2021-04-18 0,00000000 Kč 3.432.941 Kč 9,92 Kč 9,96 Kč
2021-04-17 0,00000000 Kč 3.405.780 Kč 9,85 Kč 9,92 Kč
2021-04-16 0,00000000 Kč 3.439.559 Kč 10,02 Kč 9,85 Kč
2021-04-15 0,00000000 Kč 3.425.650 Kč 9,96 Kč 10,02 Kč
2021-04-14 0,00000000 Kč 3.477.333 Kč 10,06 Kč 9,96 Kč
2021-04-13 0,00000000 Kč 3.454.797 Kč 10,00 Kč 10,06 Kč
2021-04-12 0,00000000 Kč 3.467.229 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč
2021-04-11 0,00000000 Kč 3.433.241 Kč 9,94 Kč 10,00 Kč
2021-04-10 0,00000000 Kč 3.470.175 Kč 10,05 Kč 9,94 Kč
2021-04-09 0,00000000 Kč 3.424.356 Kč 9,87 Kč 10,05 Kč
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android