holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,336312 0.8%
0,00002867 BTC -0.2%
5 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$144.694
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,330902 / $0,344139
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-08 2,14 kr. N/A
2020-08-07 2,13 kr. 2,14 kr.
2020-08-06 2,10 kr. 2,13 kr.
2020-08-05 2,16 kr. 2,10 kr.
2020-08-04 2,16 kr. 2,16 kr.
2020-08-03 2,12 kr. 2,16 kr.
2020-08-02 2,12 kr. 2,12 kr.
2020-08-01 2,14 kr. 2,12 kr.
2020-07-31 2,09 kr. 2,14 kr.
2020-07-30 2,26 kr. 2,09 kr.
2020-07-29 2,27 kr. 2,26 kr.
2020-07-28 2,25 kr. 2,27 kr.
2020-07-27 2,29 kr. 2,25 kr.
2020-07-26 2,48 kr. 2,29 kr.
2020-07-25 2,52 kr. 2,48 kr.
2020-07-24 2,53 kr. 2,52 kr.
2020-07-23 2,53 kr. 2,53 kr.
2020-07-22 3,15 kr. 2,53 kr.
2020-07-21 3,20 kr. 3,15 kr.
2020-07-20 3,18 kr. 3,20 kr.
2020-07-19 3,16 kr. 3,18 kr.
2020-07-18 3,14 kr. 3,16 kr.
2020-07-17 3,19 kr. 3,14 kr.
2020-07-16 3,19 kr. 3,19 kr.
2020-07-15 3,12 kr. 3,19 kr.
2020-07-14 3,19 kr. 3,12 kr.
2020-07-13 3,19 kr. 3,19 kr.
2020-07-12 3,23 kr. 3,19 kr.
2020-07-11 3,21 kr. 3,23 kr.
2020-07-10 3,23 kr. 3,21 kr.
2020-07-09 3,18 kr. 3,23 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android