holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,460352 0.5%
0,00001148 BTC 0.7%
23 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$158.980
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,454217 / $0,464076
Cung lưu thông
? / ?

Holiday Chain DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-15 0,000000000000 kr. 984.346 kr. 2,84 kr. N/A
2021-06-14 0,000000000000 kr. 983.465 kr. 2,84 kr. 2,84 kr.
2021-06-13 0,000000000000 kr. 979.793 kr. 2,82 kr. 2,84 kr.
2021-06-12 0,000000000000 kr. 972.839 kr. 2,80 kr. 2,82 kr.
2021-06-11 0,000000000000 kr. 965.019 kr. 2,80 kr. 2,80 kr.
2021-06-10 0,000000000000 kr. 964.184 kr. 2,79 kr. 2,80 kr.
2021-06-09 0,000000000000 kr. 972.184 kr. 2,80 kr. 2,79 kr.
2021-06-08 0,000000000000 kr. 959.707 kr. 2,77 kr. 2,80 kr.
2021-06-07 0,000000000000 kr. 975.998 kr. 2,81 kr. 2,77 kr.
2021-06-06 0,000000000000 kr. 966.652 kr. 2,81 kr. 2,81 kr.
2021-06-05 0,000000000000 kr. 968.543 kr. 2,79 kr. 2,81 kr.
2021-06-04 0,000000000000 kr. 962.579 kr. 2,79 kr. 2,79 kr.
2021-06-03 0,000000000000 kr. 969.388 kr. 2,80 kr. 2,79 kr.
2021-06-02 0,000000000000 kr. 969.388 kr. 2,80 kr. 2,80 kr.
2021-05-30 0,000000000000 kr. 952.009 kr. 2,75 kr. 2,80 kr.
2021-05-29 0,000000000000 kr. 962.729 kr. 2,78 kr. 2,75 kr.
2021-05-28 0,000000000000 kr. 978.114 kr. 2,82 kr. 2,78 kr.
2021-05-27 0,000000000000 kr. 975.099 kr. 2,80 kr. 2,82 kr.
2021-05-26 0,000000000000 kr. 958.083 kr. 2,77 kr. 2,80 kr.
2021-05-25 0,000000000000 kr. 957.460 kr. 2,78 kr. 2,77 kr.
2021-05-24 0,000000000000 kr. 965.700 kr. 2,80 kr. 2,78 kr.
2021-05-23 0,000000000000 kr. 963.139 kr. 2,79 kr. 2,80 kr.
2021-05-22 0,000000000000 kr. 964.139 kr. 2,78 kr. 2,79 kr.
2021-05-21 0,000000000000 kr. 969.389 kr. 2,79 kr. 2,78 kr.
2021-05-20 0,000000000000 kr. 985.316 kr. 2,84 kr. 2,79 kr.
2021-05-19 0,000000000000 kr. 966.032 kr. 2,78 kr. 2,84 kr.
2021-05-18 0,000000000000 kr. 952.490 kr. 2,76 kr. 2,78 kr.
2021-05-17 0,000000000000 kr. 961.923 kr. 2,78 kr. 2,76 kr.
2021-05-16 0,000000000000 kr. 963.417 kr. 2,79 kr. 2,78 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android