holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,342424 1.4%
0,00003286 BTC 1.4%
7 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$126.511
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,332383 / $0,346136
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-08-08 0,00000000 kr. 870.698 kr. 2,14 kr. N/A
2020-08-07 0,00000000 kr. 916.866 kr. 2,13 kr. 2,14 kr.
2020-08-06 0,00000000 kr. 902.320 kr. 2,10 kr. 2,13 kr.
2020-08-05 0,00000000 kr. 930.661 kr. 2,16 kr. 2,10 kr.
2020-08-04 0,00000000 kr. 916.755 kr. 2,16 kr. 2,16 kr.
2020-08-03 0,00000000 kr. 911.585 kr. 2,12 kr. 2,16 kr.
2020-08-02 0,00000000 kr. 911.844 kr. 2,12 kr. 2,12 kr.
2020-08-01 0,00000000 kr. 920.638 kr. 2,14 kr. 2,12 kr.
2020-07-31 0,00000000 kr. 881.416 kr. 2,09 kr. 2,14 kr.
2020-07-30 0,00000000 kr. 916.825 kr. 2,26 kr. 2,09 kr.
2020-07-29 0,00000000 kr. 922.019 kr. 2,27 kr. 2,26 kr.
2020-07-28 0,00000000 kr. 909.130 kr. 2,25 kr. 2,27 kr.
2020-07-27 0,00000000 kr. 847.271 kr. 2,29 kr. 2,25 kr.
2020-07-26 0,00000000 kr. 914.745 kr. 2,48 kr. 2,29 kr.
2020-07-25 0,00000000 kr. 929.238 kr. 2,52 kr. 2,48 kr.
2020-07-24 0,00000000 kr. 929.654 kr. 2,53 kr. 2,52 kr.
2020-07-23 0,00000000 kr. 824.810 kr. 2,53 kr. 2,53 kr.
2020-07-22 0,00000000 kr. 937.812 kr. 3,15 kr. 2,53 kr.
2020-07-21 0,00000000 kr. 942.088 kr. 3,20 kr. 3,15 kr.
2020-07-20 0,00000000 kr. 934.739 kr. 3,18 kr. 3,20 kr.
2020-07-19 0,00000000 kr. 943.543 kr. 3,16 kr. 3,18 kr.
2020-07-18 0,00000000 kr. 931.048 kr. 3,14 kr. 3,16 kr.
2020-07-17 0,00000000 kr. 949.165 kr. 3,19 kr. 3,14 kr.
2020-07-16 0,00000000 kr. 943.258 kr. 3,19 kr. 3,19 kr.
2020-07-15 0,00000000 kr. 925.363 kr. 3,12 kr. 3,19 kr.
2020-07-14 0,00000000 kr. 948.490 kr. 3,19 kr. 3,12 kr.
2020-07-13 0,00000000 kr. 954.468 kr. 3,19 kr. 3,19 kr.
2020-07-12 0,00000000 kr. 960.712 kr. 3,23 kr. 3,19 kr.
2020-07-11 0,00000000 kr. 739.848 kr. 3,21 kr. 3,23 kr.
2020-07-10 0,00000000 kr. 804.273 kr. 3,23 kr. 3,21 kr.
2020-07-09 0,00000000 kr. 936.995 kr. 3,18 kr. 3,23 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android