Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,335844 -0.3%
0,00002568 BTC -1.9%
7 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$122.414
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,331002 / $0,339146
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-24 0,0000000000 DOT 29.640 DOT 0,07886379 DOT N/A
2020-10-23 0,0000000000 DOT 29.176 DOT 0,07775304 DOT 0,07886379 DOT
2020-10-22 0,0000000000 DOT 30.193 DOT 0,08099240 DOT 0,07775304 DOT
2020-10-21 0,0000000000 DOT 32.221 DOT 0,08609037 DOT 0,08099240 DOT
2020-10-20 0,0000000000 DOT 31.730 DOT 0,08475245 DOT 0,08609037 DOT
2020-10-19 0,0000000000 DOT 30.400 DOT 0,08198368 DOT 0,08475245 DOT
2020-10-18 0,0000000000 DOT 31.206 DOT 0,08403682 DOT 0,08198368 DOT
2020-10-17 0,0000000000 DOT 31.796 DOT 0,08587154 DOT 0,08403682 DOT
2020-10-16 0,0000000000 DOT 30.506 DOT 0,08209565 DOT 0,08587154 DOT
2020-10-15 0,0000000000 DOT 29.633 DOT 0,07978258 DOT 0,08209565 DOT
2020-10-14 0,0000000000 DOT 29.266 DOT 0,07851582 DOT 0,07978258 DOT
2020-10-13 0,0000000000 DOT 28.742 DOT 0,07737264 DOT 0,07851582 DOT
2020-10-12 0,0000000000 DOT 29.384 DOT 0,07927063 DOT 0,07737264 DOT
2020-10-11 0,0000000000 DOT 29.286 DOT 0,07870355 DOT 0,07927063 DOT
2020-10-10 0,0000000000 DOT 29.254 DOT 0,07887349 DOT 0,07870355 DOT
2020-10-09 0,0000000000 DOT 30.240 DOT 0,08136381 DOT 0,07887349 DOT
2020-10-08 0,0000000000 DOT 32.535 DOT 0,08748936 DOT 0,08136381 DOT
2020-10-07 0,0000000000 DOT 33.243 DOT 0,08945817 DOT 0,08748936 DOT
2020-10-06 0,0000000000 DOT 30.096 DOT 0,08101513 DOT 0,08945817 DOT
2020-10-05 0,0000000000 DOT 29.882 DOT 0,08027238 DOT 0,08101513 DOT
2020-10-04 0,0000000000 DOT 30.596 DOT 0,08266778 DOT 0,08027238 DOT
2020-10-03 0,0000000000 DOT 30.141 DOT 0,08124814 DOT 0,08266778 DOT
2020-10-02 0,0000000000 DOT 28.526 DOT 0,07667380 DOT 0,08124814 DOT
2020-10-01 0,0000000000 DOT 28.639 DOT 0,07725814 DOT 0,07667380 DOT
2020-09-30 0,0000000000 DOT 27.536 DOT 0,07415335 DOT 0,07725814 DOT
2020-09-29 0,0000000000 DOT 28.072 DOT 0,07603696 DOT 0,07415335 DOT
2020-09-28 0,0000000000 DOT 29.119 DOT 0,07805074 DOT 0,07603696 DOT
2020-09-27 0,0000000000 DOT 28.986 DOT 0,07764259 DOT 0,07805074 DOT
2020-09-26 0,0000000000 DOT 28.013 DOT 0,07611031 DOT 0,07764259 DOT
2020-09-25 0,0000000000 DOT 29.125 DOT 0,07925929 DOT 0,07611031 DOT
2020-09-24 0,0000000000 DOT 30.450 DOT 0,08247063 DOT 0,07925929 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android