🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,460001 0.7%
0,00000787 BTC -0.1%
21 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$159.490
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,450786 / $0,463370
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-09 0,0000000000 EOS 15.414 EOS 0,04443690 EOS N/A
2021-05-08 0,0000000000 EOS 15.225 EOS 0,04418176 EOS 0,04443690 EOS
2021-05-07 0,0000000000 EOS 13.980 EOS 0,04052899 EOS 0,04418176 EOS
2021-05-06 0,0000000000 EOS 18.172 EOS 0,05297907 EOS 0,04052899 EOS
2021-05-05 0,0000000000 EOS 24.703 EOS 0,07139680 EOS 0,05297907 EOS
2021-05-04 0,0000000000 EOS 23.249 EOS 0,06751195 EOS 0,07139680 EOS
2021-05-03 0,0000000000 EOS 24.409 EOS 0,07050578 EOS 0,06751195 EOS
2021-05-02 0,0000000000 EOS 23.814 EOS 0,06870458 EOS 0,07050578 EOS
2021-05-01 0,0000000000 EOS 24.864 EOS 0,07136179 EOS 0,06870458 EOS
2021-04-30 0,0000000000 EOS 26.893 EOS 0,07781789 EOS 0,07136179 EOS
2021-04-29 0,0000000000 EOS 26.475 EOS 0,07632622 EOS 0,07781789 EOS
2021-04-28 0,0000000000 EOS 26.053 EOS 0,07571426 EOS 0,07632622 EOS
2021-04-27 0,0000000000 EOS 27.044 EOS 0,07842267 EOS 0,07571426 EOS
2021-04-26 0,0000000000 EOS 31.860 EOS 0,09197407 EOS 0,07842267 EOS
2021-04-25 0,0000000000 EOS 30.796 EOS 0,08926509 EOS 0,09197407 EOS
2021-04-24 0,0000000000 EOS 28.538 EOS 0,08286680 EOS 0,08926509 EOS
2021-04-23 0,0000000000 EOS 26.995 EOS 0,07814057 EOS 0,08286680 EOS
2021-04-22 0,0000000000 EOS 24.312 EOS 0,07130495 EOS 0,07814057 EOS
2021-04-21 0,0000000000 EOS 23.731 EOS 0,06857266 EOS 0,07130495 EOS
2021-04-20 0,0000000000 EOS 23.728 EOS 0,06906946 EOS 0,06857266 EOS
2021-04-19 0,0000000000 EOS 21.866 EOS 0,06344410 EOS 0,06906946 EOS
2021-04-18 0,0000000000 EOS 20.257 EOS 0,05853551 EOS 0,06344410 EOS
2021-04-17 0,0000000000 EOS 18.455 EOS 0,05334646 EOS 0,05853551 EOS
2021-04-16 0,0000000000 EOS 20.230 EOS 0,05890332 EOS 0,05334646 EOS
2021-04-15 0,0000000000 EOS 20.623 EOS 0,05998627 EOS 0,05890332 EOS
2021-04-14 0,0000000000 EOS 21.669 EOS 0,06267318 EOS 0,05998627 EOS
2021-04-13 0,0000000000 EOS 24.317 EOS 0,07041992 EOS 0,06267318 EOS
2021-04-12 0,0000000000 EOS 23.500 EOS 0,06776717 EOS 0,07041992 EOS
2021-04-11 0,0000000000 EOS 23.806 EOS 0,06894631 EOS 0,06776717 EOS
2021-04-10 0,0000000000 EOS 25.456 EOS 0,07374597 EOS 0,06894631 EOS
2021-04-09 0,0000000000 EOS 24.515 EOS 0,07063183 EOS 0,07374597 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android