🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,455903 -1.0%
0,00000806 BTC -3.6%
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$157.632
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,450672 / $0,462916
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain ETH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-12 0,0000000000 ETH 37,725388 ETH 0,00010934 ETH N/A
2021-05-11 0,0000000000 ETH 40,025745 ETH 0,00011558 ETH 0,00010934 ETH
2021-05-10 0,0000000000 ETH 40,614133 ETH 0,00011764 ETH 0,00011558 ETH
2021-05-09 0,0000000000 ETH 40,584238 ETH 0,00011700 ETH 0,00011764 ETH
2021-05-08 0,0000000000 ETH 45,342488 ETH 0,00013158 ETH 0,00011700 ETH
2021-05-07 0,0000000000 ETH 45,462633 ETH 0,00013180 ETH 0,00013158 ETH
2021-05-06 0,0000000000 ETH 44,645372 ETH 0,00013016 ETH 0,00013180 ETH
2021-05-05 0,0000000000 ETH 48,497653 ETH 0,00014017 ETH 0,00013016 ETH
2021-05-04 0,0000000000 ETH 46,110106 ETH 0,00013390 ETH 0,00014017 ETH
2021-05-03 0,0000000000 ETH 54,040 ETH 0,00015609 ETH 0,00013390 ETH
2021-05-02 0,0000000000 ETH 53,433 ETH 0,00015416 ETH 0,00015609 ETH
2021-05-01 0,0000000000 ETH 57,774 ETH 0,00016581 ETH 0,00015416 ETH
2021-04-30 0,0000000000 ETH 57,301 ETH 0,00016581 ETH 0,00016581 ETH
2021-04-29 0,0000000000 ETH 57,375 ETH 0,00016541 ETH 0,00016581 ETH
2021-04-28 0,0000000000 ETH 59,386 ETH 0,00017259 ETH 0,00016541 ETH
2021-04-27 0,0000000000 ETH 62,701 ETH 0,00018183 ETH 0,00017259 ETH
2021-04-26 0,0000000000 ETH 68,737 ETH 0,00019843 ETH 0,00018183 ETH
2021-04-25 0,0000000000 ETH 70,834 ETH 0,00020532 ETH 0,00019843 ETH
2021-04-24 0,0000000000 ETH 66,945 ETH 0,00019439 ETH 0,00020532 ETH
2021-04-23 0,0000000000 ETH 65,792 ETH 0,00019044 ETH 0,00019439 ETH
2021-04-22 0,0000000000 ETH 65,532 ETH 0,00019220 ETH 0,00019044 ETH
2021-04-21 0,0000000000 ETH 68,381 ETH 0,00019759 ETH 0,00019220 ETH
2021-04-20 0,0000000000 ETH 72,486 ETH 0,00021100 ETH 0,00019759 ETH
2021-04-19 0,0000000000 ETH 70,411 ETH 0,00020429 ETH 0,00021100 ETH
2021-04-18 0,0000000000 ETH 67,727 ETH 0,00019571 ETH 0,00020429 ETH
2021-04-17 0,0000000000 ETH 64,938 ETH 0,00018771 ETH 0,00019571 ETH
2021-04-16 0,0000000000 ETH 63,180 ETH 0,00018396 ETH 0,00018771 ETH
2021-04-15 0,0000000000 ETH 65,305 ETH 0,00018995 ETH 0,00018396 ETH
2021-04-14 0,0000000000 ETH 69,628 ETH 0,00020139 ETH 0,00018995 ETH
2021-04-13 0,0000000000 ETH 73,841 ETH 0,00021384 ETH 0,00020139 ETH
2021-04-12 0,0000000000 ETH 73,848 ETH 0,00021295 ETH 0,00021384 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android