holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,457611 0.3%
0,00001130 BTC -0.1%
23 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$158.172
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,454217 / $0,464076
Cung lưu thông
? / ?

Holiday Chain ETH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-12 0,000000000000 ETH 37,725388 ETH 0,00010934 ETH N/A
2021-05-11 0,000000000000 ETH 40,025745 ETH 0,00011558 ETH 0,00010934 ETH
2021-05-10 0,000000000000 ETH 40,614133 ETH 0,00011764 ETH 0,00011558 ETH
2021-05-09 0,000000000000 ETH 40,584238 ETH 0,00011700 ETH 0,00011764 ETH
2021-05-08 0,000000000000 ETH 45,342488 ETH 0,00013158 ETH 0,00011700 ETH
2021-05-07 0,000000000000 ETH 45,462633 ETH 0,00013180 ETH 0,00013158 ETH
2021-05-06 0,000000000000 ETH 44,645372 ETH 0,00013016 ETH 0,00013180 ETH
2021-05-05 0,000000000000 ETH 48,497653 ETH 0,00014017 ETH 0,00013016 ETH
2021-05-04 0,000000000000 ETH 46,110106 ETH 0,00013390 ETH 0,00014017 ETH
2021-05-03 0,000000000000 ETH 54,040 ETH 0,00015609 ETH 0,00013390 ETH
2021-05-02 0,000000000000 ETH 53,433 ETH 0,00015416 ETH 0,00015609 ETH
2021-05-01 0,000000000000 ETH 57,774 ETH 0,00016581 ETH 0,00015416 ETH
2021-04-30 0,000000000000 ETH 57,301 ETH 0,00016581 ETH 0,00016581 ETH
2021-04-29 0,000000000000 ETH 57,375 ETH 0,00016541 ETH 0,00016581 ETH
2021-04-28 0,000000000000 ETH 59,386 ETH 0,00017259 ETH 0,00016541 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android