Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,336933 0.3%
0,00002570 BTC -1.4%
7 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$122.629
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,331002 / $0,339065
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-24 0,0000000000 LINK 10.391 LINK 0,02764728 LINK N/A
2020-10-23 0,0000000000 LINK 10.440 LINK 0,02782277 LINK 0,02764728 LINK
2020-10-22 0,0000000000 LINK 11.536 LINK 0,03094557 LINK 0,02782277 LINK
2020-10-21 0,0000000000 LINK 12.755 LINK 0,03407844 LINK 0,03094557 LINK
2020-10-20 0,0000000000 LINK 11.562 LINK 0,03088399 LINK 0,03407844 LINK
2020-10-19 0,0000000000 LINK 11.434 LINK 0,03083576 LINK 0,03088399 LINK
2020-10-18 0,0000000000 LINK 11.613 LINK 0,03127311 LINK 0,03083576 LINK
2020-10-17 0,0000000000 LINK 11.699 LINK 0,03159656 LINK 0,03127311 LINK
2020-10-16 0,0000000000 LINK 11.636 LINK 0,03131341 LINK 0,03159656 LINK
2020-10-15 0,0000000000 LINK 11.351 LINK 0,03056178 LINK 0,03131341 LINK
2020-10-14 0,0000000000 LINK 11.282 LINK 0,03026742 LINK 0,03056178 LINK
2020-10-13 0,0000000000 LINK 10.819 LINK 0,02912351 LINK 0,03026742 LINK
2020-10-12 0,0000000000 LINK 11.507 LINK 0,03104376 LINK 0,02912351 LINK
2020-10-11 0,0000000000 LINK 11.842 LINK 0,03182378 LINK 0,03104376 LINK
2020-10-10 0,0000000000 LINK 11.977 LINK 0,03229064 LINK 0,03182378 LINK
2020-10-09 0,0000000000 LINK 13.026 LINK 0,03504823 LINK 0,03229064 LINK
2020-10-08 0,0000000000 LINK 14.059 LINK 0,03780570 LINK 0,03504823 LINK
2020-10-07 0,0000000000 LINK 14.176 LINK 0,03814883 LINK 0,03780570 LINK
2020-10-06 0,0000000000 LINK 13.020 LINK 0,03504957 LINK 0,03814883 LINK
2020-10-05 0,0000000000 LINK 13.259 LINK 0,03561657 LINK 0,03504957 LINK
2020-10-04 0,0000000000 LINK 13.431 LINK 0,03629016 LINK 0,03561657 LINK
2020-10-03 0,0000000000 LINK 13.483 LINK 0,03634459 LINK 0,03629016 LINK
2020-10-02 0,0000000000 LINK 12.849 LINK 0,03453581 LINK 0,03634459 LINK
2020-10-01 0,0000000000 LINK 12.655 LINK 0,03413965 LINK 0,03453581 LINK
2020-09-30 0,0000000000 LINK 12.308 LINK 0,03314539 LINK 0,03413965 LINK
2020-09-29 0,0000000000 LINK 12.094 LINK 0,03275852 LINK 0,03314539 LINK
2020-09-28 0,0000000000 LINK 11.638 LINK 0,03119292 LINK 0,03275852 LINK
2020-09-27 0,0000000000 LINK 12.178 LINK 0,03261970 LINK 0,03119292 LINK
2020-09-26 0,0000000000 LINK 11.529 LINK 0,03132265 LINK 0,03261970 LINK
2020-09-25 0,0000000000 LINK 13.003 LINK 0,03538499 LINK 0,03132265 LINK
2020-09-24 0,0000000000 LINK 15.882 LINK 0,04301396 LINK 0,03538499 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android