holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,332948 -0.4%
0,00003103 BTC -0.4%
7 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$123.124
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,331100 / $0,339102
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-29 0,00000000 Rs 22.969.390 Rs 62,22 Rs N/A
2020-09-28 0,00000000 Rs 23.228.366 Rs 62,26 Rs 62,22 Rs
2020-09-27 0,00000000 Rs 23.304.007 Rs 62,42 Rs 62,26 Rs
2020-09-26 0,00000000 Rs 22.909.082 Rs 62,24 Rs 62,42 Rs
2020-09-25 0,00000000 Rs 23.675.940 Rs 64,43 Rs 62,24 Rs
2020-09-24 0,00000000 Rs 22.727.142 Rs 61,55 Rs 64,43 Rs
2020-09-23 0,00000000 Rs 23.212.885 Rs 62,67 Rs 61,55 Rs
2020-09-22 0,00000000 Rs 23.308.971 Rs 62,62 Rs 62,67 Rs
2020-09-21 0,00000000 Rs 23.006.645 Rs 61,94 Rs 62,62 Rs
2020-09-20 0,00000000 Rs 23.053.060 Rs 62,02 Rs 61,94 Rs
2020-09-19 0,00000000 Rs 22.983.359 Rs 61,78 Rs 62,02 Rs
2020-09-18 0,00000000 Rs 23.188.799 Rs 62,24 Rs 61,78 Rs
2020-09-17 0,00000000 Rs 23.077.110 Rs 61,82 Rs 62,24 Rs
2020-09-16 0,00000000 Rs 23.204.296 Rs 62,39 Rs 61,82 Rs
2020-09-15 0,00000000 Rs 23.289.849 Rs 62,14 Rs 62,39 Rs
2020-09-14 0,00000000 Rs 23.079.633 Rs 61,83 Rs 62,14 Rs
2020-09-13 0,00000000 Rs 22.815.652 Rs 61,45 Rs 61,83 Rs
2020-09-12 0,00000000 Rs 23.293.156 Rs 62,35 Rs 61,45 Rs
2020-09-11 0,00000000 Rs 23.341.764 Rs 62,49 Rs 62,35 Rs
2020-09-10 0,00000000 Rs 19.948.138 Rs 62,33 Rs 62,49 Rs
2020-09-09 0,00000000 Rs 23.229.762 Rs 81,31 Rs 62,33 Rs
2020-09-08 0,00000000 Rs 18.338.838 Rs 84,61 Rs 81,31 Rs
2020-09-07 0,00000000 Rs 25.996.793 Rs 73,34 Rs 84,61 Rs
2020-09-06 0,00000000 Rs 21.710.505 Rs 64,56 Rs 73,34 Rs
2020-09-05 0,00000000 Rs 23.636.047 Rs 66,68 Rs 64,56 Rs
2020-09-04 0,00000000 Rs 23.759.084 Rs 63,81 Rs 66,68 Rs
2020-09-03 0,00000000 Rs 19.509.149 Rs 61,93 Rs 63,81 Rs
2020-09-02 0,00000000 Rs 24.910.917 Rs 70,23 Rs 61,93 Rs
2020-09-01 0,00000000 Rs 23.420.796 Rs 62,88 Rs 70,23 Rs
2020-08-31 0,00000000 Rs 23.198.695 Rs 62,01 Rs 62,88 Rs
2020-08-30 0,00000000 Rs 23.286.635 Rs 62,21 Rs 62,01 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android