🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,457953 -1.3%
0,00000930 BTC 2.9%
23 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$158.111
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,453294 / $0,464869
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 0,0000000000 LTC 484,556 LTC 0,00140815 LTC N/A
2021-05-14 0,0000000000 LTC 505,201 LTC 0,00144951 LTC 0,00140815 LTC
2021-05-13 0,0000000000 LTC 480,641 LTC 0,00138507 LTC 0,00144951 LTC
2021-05-12 0,0000000000 LTC 416,329 LTC 0,00120667 LTC 0,00138507 LTC
2021-05-11 0,0000000000 LTC 440,004 LTC 0,00127055 LTC 0,00120667 LTC
2021-05-10 0,0000000000 LTC 413,341 LTC 0,00119722 LTC 0,00127055 LTC
2021-05-09 0,0000000000 LTC 458,457 LTC 0,00132169 LTC 0,00119722 LTC
2021-05-08 0,0000000000 LTC 455,889 LTC 0,00132300 LTC 0,00132169 LTC
2021-05-07 0,0000000000 LTC 448,517 LTC 0,00130025 LTC 0,00132300 LTC
2021-05-06 0,0000000000 LTC 443,840 LTC 0,00129395 LTC 0,00130025 LTC
2021-05-05 0,0000000000 LTC 514,612 LTC 0,00148731 LTC 0,00129395 LTC
2021-05-04 0,0000000000 LTC 537,791 LTC 0,00156168 LTC 0,00148731 LTC
2021-05-03 0,0000000000 LTC 593,241 LTC 0,00171355 LTC 0,00156168 LTC
2021-05-02 0,0000000000 LTC 568,463 LTC 0,00164005 LTC 0,00171355 LTC
2021-05-01 0,0000000000 LTC 590,066 LTC 0,00169353 LTC 0,00164005 LTC
2021-04-30 0,0000000000 LTC 619,063 LTC 0,00179135 LTC 0,00169353 LTC
2021-04-29 0,0000000000 LTC 608,812 LTC 0,00175520 LTC 0,00179135 LTC
2021-04-28 0,0000000000 LTC 606,088 LTC 0,00176142 LTC 0,00175520 LTC
2021-04-27 0,0000000000 LTC 646,026 LTC 0,00187338 LTC 0,00176142 LTC
2021-04-26 0,0000000000 LTC 706,541 LTC 0,00203963 LTC 0,00187338 LTC
2021-04-25 0,0000000000 LTC 697,462 LTC 0,00202165 LTC 0,00203963 LTC
2021-04-24 0,0000000000 LTC 658,421 LTC 0,00191189 LTC 0,00202165 LTC
2021-04-23 0,0000000000 LTC 626,559 LTC 0,00181366 LTC 0,00191189 LTC
2021-04-22 0,0000000000 LTC 599,764 LTC 0,00175903 LTC 0,00181366 LTC
2021-04-21 0,0000000000 LTC 605,704 LTC 0,00175025 LTC 0,00175903 LTC
2021-04-20 0,0000000000 LTC 601,221 LTC 0,00175012 LTC 0,00175025 LTC
2021-04-19 0,0000000000 LTC 575,787 LTC 0,00167061 LTC 0,00175012 LTC
2021-04-18 0,0000000000 LTC 522,904 LTC 0,00151102 LTC 0,00167061 LTC
2021-04-17 0,0000000000 LTC 506,323 LTC 0,00146361 LTC 0,00151102 LTC
2021-04-16 0,0000000000 LTC 554,489 LTC 0,00161452 LTC 0,00146361 LTC
2021-04-15 0,0000000000 LTC 569,197 LTC 0,00165559 LTC 0,00161452 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android