holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,333514 -0.7%
0,00003119 BTC -0.7%
7 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$123.942
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,330514 / $0,338908
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain MYR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-26 0,00000000 RM 515.707 RM 1,40 RM N/A
2020-09-25 0,00000000 RM 532.910 RM 1,45 RM 1,40 RM
2020-09-24 0,00000000 RM 510.389 RM 1,38 RM 1,45 RM
2020-09-23 0,00000000 RM 517.417 RM 1,40 RM 1,38 RM
2020-09-22 0,00000000 RM 517.753 RM 1,39 RM 1,40 RM
2020-09-21 0,00000000 RM 510.351 RM 1,37 RM 1,39 RM
2020-09-20 0,00000000 RM 511.380 RM 1,38 RM 1,37 RM
2020-09-19 0,00000000 RM 509.834 RM 1,37 RM 1,38 RM
2020-09-18 0,00000000 RM 518.678 RM 1,39 RM 1,37 RM
2020-09-17 0,00000000 RM 515.271 RM 1,38 RM 1,39 RM
2020-09-16 0,00000000 RM 519.607 RM 1,40 RM 1,38 RM
2020-09-15 0,00000000 RM 523.889 RM 1,40 RM 1,40 RM
2020-09-14 0,00000000 RM 519.560 RM 1,39 RM 1,40 RM
2020-09-13 0,00000000 RM 513.617 RM 1,38 RM 1,39 RM
2020-09-12 0,00000000 RM 524.366 RM 1,40 RM 1,38 RM
2020-09-11 0,00000000 RM 526.201 RM 1,41 RM 1,40 RM
2020-09-10 0,00000000 RM 451.290 RM 1,41 RM 1,41 RM
2020-09-09 0,00000000 RM 525.501 RM 1,84 RM 1,41 RM
2020-09-08 0,00000000 RM 412.683 RM 1,90 RM 1,84 RM
2020-09-07 0,00000000 RM 582.961 RM 1,64 RM 1,90 RM
2020-09-06 0,00000000 RM 486.843 RM 1,45 RM 1,64 RM
2020-09-05 0,00000000 RM 530.022 RM 1,50 RM 1,45 RM
2020-09-04 0,00000000 RM 531.299 RM 1,43 RM 1,50 RM
2020-09-03 0,00000000 RM 436.801 RM 1,39 RM 1,43 RM
2020-09-02 0,00000000 RM 555.164 RM 1,57 RM 1,39 RM
2020-09-01 0,00000000 RM 525.870 RM 1,41 RM 1,57 RM
2020-08-31 0,00000000 RM 518.661 RM 1,39 RM 1,41 RM
2020-08-30 0,00000000 RM 520.627 RM 1,39 RM 1,39 RM
2020-08-29 0,00000000 RM 521.652 RM 1,40 RM 1,39 RM
2020-08-28 0,00000000 RM 521.874 RM 1,39 RM 1,40 RM
2020-08-27 0,00000000 RM 525.069 RM 1,41 RM 1,39 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android