🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,459611 -0.2%
0,00001078 BTC 2.2%
23 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$159.714
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,442222 / $0,463393
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain PHP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-18 0,00000000 ₱ 7.457.566 ₱ 21,65 ₱ N/A
2021-05-17 0,00000000 ₱ 7.499.957 ₱ 21,71 ₱ 21,65 ₱
2021-05-16 0,00000000 ₱ 7.512.617 ₱ 21,72 ₱ 21,71 ₱
2021-05-15 0,00000000 ₱ 7.559.339 ₱ 21,97 ₱ 21,72 ₱
2021-05-14 0,00000000 ₱ 7.610.918 ₱ 21,84 ₱ 21,97 ₱
2021-05-13 0,00000000 ₱ 7.464.221 ₱ 21,51 ₱ 21,84 ₱
2021-05-12 0,00000000 ₱ 7.546.733 ₱ 21,87 ₱ 21,51 ₱
2021-05-11 0,00000000 ₱ 7.626.966 ₱ 22,02 ₱ 21,87 ₱
2021-05-10 0,00000000 ₱ 7.548.607 ₱ 21,86 ₱ 22,02 ₱
2021-05-09 0,00000000 ₱ 7.561.990 ₱ 21,80 ₱ 21,86 ₱
2021-05-08 0,00000000 ₱ 7.569.076 ₱ 21,97 ₱ 21,80 ₱
2021-05-07 0,00000000 ₱ 7.627.045 ₱ 22,11 ₱ 21,97 ₱
2021-05-06 0,00000000 ₱ 7.575.768 ₱ 22,09 ₱ 22,11 ₱
2021-05-05 0,00000000 ₱ 7.560.999 ₱ 21,85 ₱ 22,09 ₱
2021-05-04 0,00000000 ₱ 7.617.798 ₱ 22,12 ₱ 21,85 ₱
2021-05-03 0,00000000 ₱ 7.699.280 ₱ 22,24 ₱ 22,12 ₱
2021-05-02 0,00000000 ₱ 7.613.075 ₱ 21,96 ₱ 22,24 ₱
2021-05-01 0,00000000 ₱ 7.750.972 ₱ 22,25 ₱ 21,96 ₱
2021-04-30 0,00000000 ₱ 7.653.648 ₱ 22,15 ₱ 22,25 ₱
2021-04-29 0,00000000 ₱ 7.640.968 ₱ 22,03 ₱ 22,15 ₱
2021-04-28 0,00000000 ₱ 7.593.382 ₱ 22,07 ₱ 22,03 ₱
2021-04-27 0,00000000 ₱ 7.675.334 ₱ 22,26 ₱ 22,07 ₱
2021-04-26 0,00000000 ₱ 7.620.892 ₱ 22,00 ₱ 22,26 ₱
2021-04-25 0,00000000 ₱ 7.583.636 ₱ 21,98 ₱ 22,00 ₱
2021-04-24 0,00000000 ₱ 7.642.445 ₱ 22,19 ₱ 21,98 ₱
2021-04-23 0,00000000 ₱ 7.714.120 ₱ 22,33 ₱ 22,19 ₱
2021-04-22 0,00000000 ₱ 7.566.135 ₱ 22,19 ₱ 22,33 ₱
2021-04-21 0,00000000 ₱ 7.710.327 ₱ 22,28 ₱ 22,19 ₱
2021-04-20 0,00000000 ₱ 7.627.308 ₱ 22,20 ₱ 22,28 ₱
2021-04-19 0,00000000 ₱ 7.664.107 ₱ 22,24 ₱ 22,20 ₱
2021-04-18 0,00000000 ₱ 7.672.624 ₱ 22,17 ₱ 22,24 ₱
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android