🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,459506 0.3%
0,00000798 BTC 3.1%
21 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$159.091
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,448386 / $0,462126
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain RUB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-09 0,00000000 ₽ 11.666.896 ₽ 33,63 ₽ N/A
2021-05-08 0,00000000 ₽ 11.677.426 ₽ 33,89 ₽ 33,63 ₽
2021-05-07 0,00000000 ₽ 11.804.892 ₽ 34,22 ₽ 33,89 ₽
2021-05-06 0,00000000 ₽ 11.800.959 ₽ 34,40 ₽ 34,22 ₽
2021-05-05 0,00000000 ₽ 11.771.580 ₽ 34,02 ₽ 34,40 ₽
2021-05-04 0,00000000 ₽ 11.886.351 ₽ 34,52 ₽ 34,02 ₽
2021-05-03 0,00000000 ₽ 12.015.844 ₽ 34,71 ₽ 34,52 ₽
2021-05-02 0,00000000 ₽ 11.882.261 ₽ 34,28 ₽ 34,71 ₽
2021-05-01 0,00000000 ₽ 12.097.511 ₽ 34,72 ₽ 34,28 ₽
2021-04-30 0,00000000 ₽ 11.834.703 ₽ 34,25 ₽ 34,72 ₽
2021-04-29 0,00000000 ₽ 11.732.877 ₽ 33,83 ₽ 34,25 ₽
2021-04-28 0,00000000 ₽ 11.737.490 ₽ 34,11 ₽ 33,83 ₽
2021-04-27 0,00000000 ₽ 11.899.667 ₽ 34,51 ₽ 34,11 ₽
2021-04-26 0,00000000 ₽ 11.823.723 ₽ 34,13 ₽ 34,51 ₽
2021-04-25 0,00000000 ₽ 11.767.678 ₽ 34,11 ₽ 34,13 ₽
2021-04-24 0,00000000 ₽ 11.858.933 ₽ 34,44 ₽ 34,11 ₽
2021-04-23 0,00000000 ₽ 12.038.285 ₽ 34,85 ₽ 34,44 ₽
2021-04-22 0,00000000 ₽ 11.969.257 ₽ 35,10 ₽ 34,85 ₽
2021-04-21 0,00000000 ₽ 12.250.390 ₽ 35,40 ₽ 35,10 ₽
2021-04-20 0,00000000 ₽ 12.033.282 ₽ 35,03 ₽ 35,40 ₽
2021-04-19 0,00000000 ₽ 12.036.557 ₽ 34,92 ₽ 35,03 ₽
2021-04-18 0,00000000 ₽ 12.001.704 ₽ 34,68 ₽ 34,92 ₽
2021-04-17 0,00000000 ₽ 11.902.376 ₽ 34,41 ₽ 34,68 ₽
2021-04-16 0,00000000 ₽ 12.086.929 ₽ 35,19 ₽ 34,41 ₽
2021-04-15 0,00000000 ₽ 12.027.797 ₽ 34,98 ₽ 35,19 ₽
2021-04-14 0,00000000 ₽ 12.188.356 ₽ 35,25 ₽ 34,98 ₽
2021-04-13 0,00000000 ₽ 12.228.948 ₽ 35,41 ₽ 35,25 ₽
2021-04-12 0,00000000 ₽ 12.277.291 ₽ 35,40 ₽ 35,41 ₽
2021-04-11 0,00000000 ₽ 12.158.694 ₽ 35,21 ₽ 35,40 ₽
2021-04-10 0,00000000 ₽ 12.292.504 ₽ 35,61 ₽ 35,21 ₽
2021-04-09 0,00000000 ₽ 12.133.033 ₽ 34,96 ₽ 35,61 ₽
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android