🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,459051 0.1%
0,00001077 BTC 10.9%
23 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$158.139
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,450436 / $0,484068
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-17 0,00000000 SR 589.437 SR 1,71 SR N/A
2021-05-16 0,00000000 SR 590.121 SR 1,71 SR 1,71 SR
2021-05-15 0,00000000 SR 593.764 SR 1,73 SR 1,71 SR
2021-05-14 0,00000000 SR 597.643 SR 1,71 SR 1,73 SR
2021-05-13 0,00000000 SR 583.902 SR 1,68 SR 1,71 SR
2021-05-12 0,00000000 SR 591.540 SR 1,71 SR 1,68 SR
2021-05-11 0,00000000 SR 597.451 SR 1,73 SR 1,71 SR
2021-05-10 0,00000000 SR 596.326 SR 1,73 SR 1,73 SR
2021-05-09 0,00000000 SR 593.540 SR 1,71 SR 1,73 SR
2021-05-08 0,00000000 SR 594.057 SR 1,72 SR 1,71 SR
2021-05-07 0,00000000 SR 596.588 SR 1,73 SR 1,72 SR
2021-05-06 0,00000000 SR 591.436 SR 1,72 SR 1,73 SR
2021-05-05 0,00000000 SR 590.380 SR 1,71 SR 1,72 SR
2021-05-04 0,00000000 SR 594.741 SR 1,73 SR 1,71 SR
2021-05-03 0,00000000 SR 598.974 SR 1,73 SR 1,73 SR
2021-05-02 0,00000000 SR 591.896 SR 1,71 SR 1,73 SR
2021-05-01 0,00000000 SR 602.618 SR 1,73 SR 1,71 SR
2021-04-30 0,00000000 SR 593.827 SR 1,72 SR 1,73 SR
2021-04-29 0,00000000 SR 591.379 SR 1,70 SR 1,72 SR
2021-04-28 0,00000000 SR 588.348 SR 1,71 SR 1,70 SR
2021-04-27 0,00000000 SR 594.865 SR 1,73 SR 1,71 SR
2021-04-26 0,00000000 SR 592.103 SR 1,71 SR 1,73 SR
2021-04-25 0,00000000 SR 589.510 SR 1,71 SR 1,71 SR
2021-04-24 0,00000000 SR 594.030 SR 1,72 SR 1,71 SR
2021-04-23 0,00000000 SR 597.847 SR 1,73 SR 1,72 SR
2021-04-22 0,00000000 SR 585.963 SR 1,72 SR 1,73 SR
2021-04-21 0,00000000 SR 597.770 SR 1,73 SR 1,72 SR
2021-04-20 0,00000000 SR 590.168 SR 1,72 SR 1,73 SR
2021-04-19 0,00000000 SR 594.088 SR 1,72 SR 1,72 SR
2021-04-18 0,00000000 SR 595.424 SR 1,72 SR 1,72 SR
2021-04-17 0,00000000 SR 590.439 SR 1,71 SR 1,72 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android