🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,456643 0.0%
0,00000797 BTC -1.9%
16 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$157.073
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,452071 / $0,466242
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain SATS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-19 0,00000000 sats 280.547.204 sats 813,99 sats N/A
2021-04-18 0,00000000 sats 263.417.774 sats 761,19 sats 813,99 sats
2021-04-17 0,00000000 sats 255.473.395 sats 738,49 sats 761,19 sats
2021-04-16 0,00000000 sats 251.435.264 sats 732,11 sats 738,49 sats
2021-04-15 0,00000000 sats 251.866.037 sats 732,59 sats 732,11 sats
2021-04-14 0,00000000 sats 252.798.105 sats 731,18 sats 732,59 sats
2021-04-13 0,00000000 sats 263.998.901 sats 764,52 sats 731,18 sats
2021-04-12 0,00000000 sats 264.288.806 sats 762,12 sats 764,52 sats
2021-04-11 0,00000000 sats 263.343.948 sats 762,69 sats 762,12 sats
2021-04-10 0,00000000 sats 273.042.190 sats 791,00 sats 762,69 sats
2021-04-09 0,00000000 sats 272.066.303 sats 783,87 sats 791,00 sats
2021-04-08 0,00000000 sats 277.543.359 sats 804,88 sats 783,87 sats
2021-04-07 0,00000000 sats 271.360.325 sats 789,66 sats 804,88 sats
2021-04-06 0,00000000 sats 270.664.940 sats 781,35 sats 789,66 sats
2021-04-05 0,00000000 sats 272.196.570 sats 789,56 sats 781,35 sats
2021-04-04 0,00000000 sats 273.578.038 sats 796,05 sats 789,56 sats
2021-04-03 0,00000000 sats 267.593.694 sats 772,75 sats 796,05 sats
2021-04-02 0,00000000 sats 269.387.582 sats 780,03 sats 772,75 sats
2021-04-01 0,00000000 sats 269.988.899 sats 777,39 sats 780,03 sats
2021-03-31 0,00000000 sats 266.283.393 sats 770,19 sats 777,39 sats
2021-03-30 0,00000000 sats 272.980.214 sats 789,53 sats 770,19 sats
2021-03-29 0,00000000 sats 285.281.331 sats 826,79 sats 789,53 sats
2021-03-28 0,00000000 sats 282.107.545 sats 818,19 sats 826,79 sats
2021-03-27 0,00000000 sats 287.300.742 sats 828,59 sats 818,19 sats
2021-03-26 0,00000000 sats 303.843.843 sats 879,94 sats 828,59 sats
2021-03-25 0,00000000 sats 304.641.171 sats 879,73 sats 879,94 sats
2021-03-24 0,00000000 sats 290.103.608 sats 836,01 sats 879,73 sats
2021-03-23 0,00000000 sats 289.761.647 sats 837,47 sats 836,01 sats
2021-03-22 0,00000000 sats 272.441.861 sats 787,00 sats 837,47 sats
2021-03-21 0,00000000 sats 273.792.565 sats 789,38 sats 787,00 sats
2021-03-20 0,00000000 sats 269.032.187 sats 780,40 sats 789,38 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android