🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,456834 -0.9%
0,00000803 BTC -4.8%
21 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$156.554
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,453849 / $0,475342
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain TRY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-06 0,00000000 ₺ 1.314.361 ₺ 3,83 ₺ N/A
2021-05-05 0,00000000 ₺ 1.309.417 ₺ 3,78 ₺ 3,83 ₺
2021-05-04 0,00000000 ₺ 1.310.763 ₺ 3,81 ₺ 3,78 ₺
2021-05-03 0,00000000 ₺ 1.324.460 ₺ 3,83 ₺ 3,81 ₺
2021-05-02 0,00000000 ₺ 1.308.050 ₺ 3,77 ₺ 3,83 ₺
2021-05-01 0,00000000 ₺ 1.331.746 ₺ 3,82 ₺ 3,77 ₺
2021-04-30 0,00000000 ₺ 1.299.996 ₺ 3,76 ₺ 3,82 ₺
2021-04-29 0,00000000 ₺ 1.293.862 ₺ 3,73 ₺ 3,76 ₺
2021-04-28 0,00000000 ₺ 1.290.797 ₺ 3,75 ₺ 3,73 ₺
2021-04-27 0,00000000 ₺ 1.313.990 ₺ 3,81 ₺ 3,75 ₺
2021-04-26 0,00000000 ₺ 1.329.139 ₺ 3,84 ₺ 3,81 ₺
2021-04-25 0,00000000 ₺ 1.316.868 ₺ 3,82 ₺ 3,84 ₺
2021-04-24 0,00000000 ₺ 1.328.490 ₺ 3,86 ₺ 3,82 ₺
2021-04-23 0,00000000 ₺ 1.326.556 ₺ 3,84 ₺ 3,86 ₺
2021-04-22 0,00000000 ₺ 1.281.020 ₺ 3,76 ₺ 3,84 ₺
2021-04-21 0,00000000 ₺ 1.293.527 ₺ 3,74 ₺ 3,76 ₺
2021-04-20 0,00000000 ₺ 1.275.301 ₺ 3,71 ₺ 3,74 ₺
2021-04-19 0,00000000 ₺ 1.279.508 ₺ 3,71 ₺ 3,71 ₺
2021-04-18 0,00000000 ₺ 1.281.452 ₺ 3,70 ₺ 3,71 ₺
2021-04-17 0,00000000 ₺ 1.270.846 ₺ 3,67 ₺ 3,70 ₺
2021-04-16 0,00000000 ₺ 1.275.835 ₺ 3,71 ₺ 3,67 ₺
2021-04-15 0,00000000 ₺ 1.278.107 ₺ 3,72 ₺ 3,71 ₺
2021-04-14 0,00000000 ₺ 1.301.563 ₺ 3,76 ₺ 3,72 ₺
2021-04-13 0,00000000 ₺ 1.290.840 ₺ 3,74 ₺ 3,76 ₺
2021-04-12 0,00000000 ₺ 1.296.504 ₺ 3,74 ₺ 3,74 ₺
2021-04-11 0,00000000 ₺ 1.281.995 ₺ 3,71 ₺ 3,74 ₺
2021-04-10 0,00000000 ₺ 1.296.704 ₺ 3,76 ₺ 3,71 ₺
2021-04-09 0,00000000 ₺ 1.285.839 ₺ 3,70 ₺ 3,76 ₺
2021-04-08 0,00000000 ₺ 1.273.117 ₺ 3,69 ₺ 3,70 ₺
2021-04-07 0,00000000 ₺ 1.283.308 ₺ 3,73 ₺ 3,69 ₺
2021-04-06 0,00000000 ₺ 1.289.205 ₺ 3,72 ₺ 3,73 ₺
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android