holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,334110 -0.3%
0,00003148 BTC -0.3%
7 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$124.382
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,331025 / $0,341776
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain TWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-01 0,00000000 NT$ 3.604.223 NT$ 9,72 NT$ N/A
2020-09-30 0,00000000 NT$ 3.579.403 NT$ 9,64 NT$ 9,72 NT$
2020-09-29 0,00000000 NT$ 3.610.425 NT$ 9,78 NT$ 9,64 NT$
2020-09-28 0,00000000 NT$ 3.668.570 NT$ 9,83 NT$ 9,78 NT$
2020-09-27 0,00000000 NT$ 3.680.617 NT$ 9,86 NT$ 9,83 NT$
2020-09-26 0,00000000 NT$ 3.618.243 NT$ 9,83 NT$ 9,86 NT$
2020-09-25 0,00000000 NT$ 3.743.050 NT$ 10,19 NT$ 9,83 NT$
2020-09-24 0,00000000 NT$ 3.586.873 NT$ 9,71 NT$ 10,19 NT$
2020-09-23 0,00000000 NT$ 3.635.247 NT$ 9,81 NT$ 9,71 NT$
2020-09-22 0,00000000 NT$ 3.640.321 NT$ 9,78 NT$ 9,81 NT$
2020-09-21 0,00000000 NT$ 3.599.557 NT$ 9,69 NT$ 9,78 NT$
2020-09-20 0,00000000 NT$ 3.606.818 NT$ 9,70 NT$ 9,69 NT$
2020-09-19 0,00000000 NT$ 3.595.913 NT$ 9,67 NT$ 9,70 NT$
2020-09-18 0,00000000 NT$ 3.650.980 NT$ 9,80 NT$ 9,67 NT$
2020-09-17 0,00000000 NT$ 3.642.016 NT$ 9,76 NT$ 9,80 NT$
2020-09-16 0,00000000 NT$ 3.674.673 NT$ 9,88 NT$ 9,76 NT$
2020-09-15 0,00000000 NT$ 3.697.551 NT$ 9,87 NT$ 9,88 NT$
2020-09-14 0,00000000 NT$ 3.664.750 NT$ 9,82 NT$ 9,87 NT$
2020-09-13 0,00000000 NT$ 3.622.833 NT$ 9,76 NT$ 9,82 NT$
2020-09-12 0,00000000 NT$ 3.698.655 NT$ 9,90 NT$ 9,76 NT$
2020-09-11 0,00000000 NT$ 3.700.596 NT$ 9,91 NT$ 9,90 NT$
2020-09-10 0,00000000 NT$ 3.171.094 NT$ 9,91 NT$ 9,91 NT$
2020-09-09 0,00000000 NT$ 3.689.896 NT$ 12,92 NT$ 9,91 NT$
2020-09-08 0,00000000 NT$ 2.911.112 NT$ 13,43 NT$ 12,92 NT$
2020-09-07 0,00000000 NT$ 4.121.817 NT$ 11,63 NT$ 13,43 NT$
2020-09-06 0,00000000 NT$ 3.442.046 NT$ 10,24 NT$ 11,63 NT$
2020-09-05 0,00000000 NT$ 3.747.327 NT$ 10,57 NT$ 10,24 NT$
2020-09-04 0,00000000 NT$ 3.752.551 NT$ 10,08 NT$ 10,57 NT$
2020-09-03 0,00000000 NT$ 3.087.726 NT$ 9,80 NT$ 10,08 NT$
2020-09-02 0,00000000 NT$ 3.929.098 NT$ 11,08 NT$ 9,80 NT$
2020-09-01 0,00000000 NT$ 3.697.217 NT$ 9,93 NT$ 11,08 NT$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android