🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,462305 1.4%
0,00000812 BTC -3.6%
21 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$158.455
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,453849 / $0,475342
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-05 0,00000000 XAG 5.945,79 XAG 0,01718428 XAG N/A
2021-05-04 0,00000000 XAG 5.898,90 XAG 0,01712966 XAG 0,01718428 XAG
2021-05-03 0,00000000 XAG 6.174,46 XAG 0,01783471 XAG 0,01712966 XAG
2021-05-02 0,00000000 XAG 6.090,62 XAG 0,01757181 XAG 0,01783471 XAG
2021-05-01 0,00000000 XAG 6.200,95 XAG 0,01779714 XAG 0,01757181 XAG
2021-04-30 0,00000000 XAG 6.068,59 XAG 0,01756035 XAG 0,01779714 XAG
2021-04-29 0,00000000 XAG 5.998,53 XAG 0,01729375 XAG 0,01756035 XAG
2021-04-28 0,00000000 XAG 5.981,02 XAG 0,01738213 XAG 0,01729375 XAG
2021-04-27 0,00000000 XAG 6.047,64 XAG 0,01753726 XAG 0,01738213 XAG
2021-04-26 0,00000000 XAG 6.079,27 XAG 0,01754956 XAG 0,01753726 XAG
2021-04-25 0,00000000 XAG 6.045,02 XAG 0,01752203 XAG 0,01754956 XAG
2021-04-24 0,00000000 XAG 6.091,90 XAG 0,01768938 XAG 0,01752203 XAG
2021-04-23 0,00000000 XAG 6.099,94 XAG 0,01765713 XAG 0,01768938 XAG
2021-04-22 0,00000000 XAG 5.891,29 XAG 0,01727838 XAG 0,01765713 XAG
2021-04-21 0,00000000 XAG 6.176,47 XAG 0,01784767 XAG 0,01727838 XAG
2021-04-20 0,00000000 XAG 6.090,60 XAG 0,01772936 XAG 0,01784767 XAG
2021-04-19 0,00000000 XAG 6.103,74 XAG 0,01770965 XAG 0,01772936 XAG
2021-04-18 0,00000000 XAG 6.114,57 XAG 0,01766908 XAG 0,01770965 XAG
2021-04-17 0,00000000 XAG 6.063,96 XAG 0,01752894 XAG 0,01766908 XAG
2021-04-16 0,00000000 XAG 6.145,39 XAG 0,01789364 XAG 0,01752894 XAG
2021-04-15 0,00000000 XAG 6.231,92 XAG 0,01812642 XAG 0,01789364 XAG
2021-04-14 0,00000000 XAG 6.323,79 XAG 0,01829067 XAG 0,01812642 XAG
2021-04-13 0,00000000 XAG 6.375,38 XAG 0,01846268 XAG 0,01829067 XAG
2021-04-12 0,00000000 XAG 6.276,12 XAG 0,01809826 XAG 0,01846268 XAG
2021-04-11 0,00000000 XAG 6.220,56 XAG 0,01801577 XAG 0,01809826 XAG
2021-04-10 0,00000000 XAG 6.287,76 XAG 0,01821553 XAG 0,01801577 XAG
2021-04-09 0,00000000 XAG 6.214,03 XAG 0,01790380 XAG 0,01821553 XAG
2021-04-08 0,00000000 XAG 6.198,86 XAG 0,01797675 XAG 0,01790380 XAG
2021-04-07 0,00000000 XAG 6.257,74 XAG 0,01820995 XAG 0,01797675 XAG
2021-04-06 0,00000000 XAG 6.399,83 XAG 0,01847491 XAG 0,01820995 XAG
2021-04-05 0,00000000 XAG 6.347,88 XAG 0,01841326 XAG 0,01847491 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android