holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,332059 -0.8%
0,00003100 BTC -0.8%
7 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$122.666
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,331100 / $0,339102
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-28 0,0000000000 XRP 517.487 XRP 1,387054 XRP N/A
2020-09-27 0,0000000000 XRP 520.575 XRP 1,394403 XRP 1,387054 XRP
2020-09-26 0,0000000000 XRP 511.842 XRP 1,390656 XRP 1,394403 XRP
2020-09-25 0,0000000000 XRP 549.394 XRP 1,495117 XRP 1,390656 XRP
2020-09-24 0,0000000000 XRP 556.253 XRP 1,506556 XRP 1,495117 XRP
2020-09-23 0,0000000000 XRP 538.288 XRP 1,453294 XRP 1,506556 XRP
2020-09-22 0,0000000000 XRP 542.130 XRP 1,456445 XRP 1,453294 XRP
2020-09-21 0,0000000000 XRP 503.341 XRP 1,355043 XRP 1,456445 XRP
2020-09-20 0,0000000000 XRP 493.114 XRP 1,326708 XRP 1,355043 XRP
2020-09-19 0,0000000000 XRP 495.542 XRP 1,331982 XRP 1,326708 XRP
2020-09-18 0,0000000000 XRP 497.545 XRP 1,335358 XRP 1,331982 XRP
2020-09-17 0,0000000000 XRP 504.260 XRP 1,350799 XRP 1,335358 XRP
2020-09-16 0,0000000000 XRP 517.481 XRP 1,391445 XRP 1,350799 XRP
2020-09-15 0,0000000000 XRP 513.513 XRP 1,370114 XRP 1,391445 XRP
2020-09-14 0,0000000000 XRP 517.380 XRP 1,386047 XRP 1,370114 XRP
2020-09-13 0,0000000000 XRP 502.210 XRP 1,352509 XRP 1,386047 XRP
2020-09-12 0,0000000000 XRP 518.624 XRP 1,388239 XRP 1,352509 XRP
2020-09-11 0,0000000000 XRP 520.149 XRP 1,392460 XRP 1,388239 XRP
2020-09-10 0,0000000000 XRP 452.253 XRP 1,413137 XRP 1,392460 XRP
2020-09-09 0,0000000000 XRP 533.270 XRP 1,866551 XRP 1,413137 XRP
2020-09-08 0,0000000000 XRP 410.377 XRP 1,893434 XRP 1,866551 XRP
2020-09-07 0,0000000000 XRP 586.284 XRP 1,653950 XRP 1,893434 XRP
2020-09-06 0,0000000000 XRP 495.741 XRP 1,474176 XRP 1,653950 XRP
2020-09-05 0,0000000000 XRP 500.026 XRP 1,410636 XRP 1,474176 XRP
2020-09-04 0,0000000000 XRP 522.101 XRP 1,402217 XRP 1,410636 XRP
2020-09-03 0,0000000000 XRP 382.856 XRP 1,215430 XRP 1,402217 XRP
2020-09-02 0,0000000000 XRP 451.589 XRP 1,273191 XRP 1,215430 XRP
2020-09-01 0,0000000000 XRP 447.241 XRP 1,200681 XRP 1,273191 XRP
2020-08-31 0,0000000000 XRP 441.064 XRP 1,179053 XRP 1,200681 XRP
2020-08-30 0,0000000000 XRP 455.602 XRP 1,217070 XRP 1,179053 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android