Rank #N/A
27 người thích điều này
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,462839 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-19 14:30:27 UTC (3 ngày trước)
27 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung ?
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Holiday Chain YFI (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-20 0,000000000000 YFI 0,04125471 YFI 0,00001360 YFI N/A
2021-10-19 0,000000000000 YFI 1,792386 YFI 0,00001363 YFI 0,00001360 YFI
2021-10-18 0,000000000000 YFI 6,088431 YFI 0,00001334 YFI 0,00001363 YFI
2021-10-17 0,000000000000 YFI 5,931488 YFI 0,00001297 YFI 0,00001334 YFI
2021-10-16 0,000000000000 YFI 5,800189 YFI 0,00001269 YFI 0,00001297 YFI
2021-10-15 0,000000000000 YFI 5,947759 YFI 0,00001309 YFI 0,00001269 YFI
2021-10-14 0,000000000000 YFI 6,051648 YFI 0,00001334 YFI 0,00001309 YFI
2021-10-13 0,000000000000 YFI 5,950104 YFI 0,00001303 YFI 0,00001334 YFI
2021-10-12 0,000000000000 YFI 5,953779 YFI 0,00001297 YFI 0,00001303 YFI
2021-10-11 0,000000000000 YFI 6,383974 YFI 0,00001392 YFI 0,00001297 YFI
2021-10-10 0,000000000000 YFI 6,160562 YFI 0,00001355 YFI 0,00001392 YFI
2021-10-09 0,000000000000 YFI 5,960270 YFI 0,00001336 YFI 0,00001355 YFI
2021-10-08 0,000000000000 YFI 6,534310 YFI 0,00001472 YFI 0,00001336 YFI
2021-10-07 0,000000000000 YFI 6,568435 YFI 0,00001473 YFI 0,00001472 YFI
2021-10-06 0,000000000000 YFI 6,557223 YFI 0,00001469 YFI 0,00001473 YFI
2021-10-05 0,000000000000 YFI 6,837159 YFI 0,00001512 YFI 0,00001469 YFI
2021-10-04 0,000000000000 YFI 6,537767 YFI 0,00001457 YFI 0,00001512 YFI
2021-10-03 0,000000000000 YFI 6,636962 YFI 0,00001461 YFI 0,00001457 YFI
2021-10-02 0,000000000000 YFI 6,607629 YFI 0,00001467 YFI 0,00001461 YFI
2021-10-01 0,000000000000 YFI 7,101311 YFI 0,00001603 YFI 0,00001467 YFI
2021-09-30 0,000000000000 YFI 7,309733 YFI 0,00001655 YFI 0,00001603 YFI
2021-09-29 0,000000000000 YFI 7,460335 YFI 0,00001682 YFI 0,00001655 YFI
2021-09-28 0,000000000000 YFI 6,270769 YFI 0,00001614 YFI 0,00001682 YFI
2021-09-27 0,000000000000 YFI 6,104403 YFI 0,00001522 YFI 0,00001614 YFI
2021-09-26 0,000000000000 YFI 6,177851 YFI 0,00001527 YFI 0,00001522 YFI
2021-09-25 0,000000000000 YFI 6,379097 YFI 0,00001583 YFI 0,00001527 YFI
2021-09-24 0,000000000000 YFI 5,886452 YFI 0,00001471 YFI 0,00001583 YFI
2021-09-23 0,000000000000 YFI 5,996377 YFI 0,00001514 YFI 0,00001471 YFI
2021-09-22 0,000000000000 YFI 6,746327 YFI 0,00001702 YFI 0,00001514 YFI
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android