Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,337942 0.6%
0,00002577 BTC -1.1%
7 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$123.090
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,331002 / $0,339065
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain YFI (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-24 0,0000000000 YFI 8,502624 YFI 0,00002262 YFI N/A
2020-10-23 0,0000000000 YFI 9,146279 YFI 0,00002437 YFI 0,00002262 YFI
2020-10-22 0,0000000000 YFI 9,381926 YFI 0,00002517 YFI 0,00002437 YFI
2020-10-21 0,0000000000 YFI 9,596380 YFI 0,00002564 YFI 0,00002517 YFI
2020-10-20 0,0000000000 YFI 9,005590 YFI 0,00002405 YFI 0,00002564 YFI
2020-10-19 0,0000000000 YFI 8,152305 YFI 0,00002199 YFI 0,00002405 YFI
2020-10-18 0,0000000000 YFI 8,802225 YFI 0,00002370 YFI 0,00002199 YFI
2020-10-17 0,0000000000 YFI 9,219753 YFI 0,00002490 YFI 0,00002370 YFI
2020-10-16 0,0000000000 YFI 8,578741 YFI 0,00002309 YFI 0,00002490 YFI
2020-10-15 0,0000000000 YFI 8,532609 YFI 0,00002297 YFI 0,00002309 YFI
2020-10-14 0,0000000000 YFI 7,902546 YFI 0,00002120 YFI 0,00002297 YFI
2020-10-13 0,0000000000 YFI 7,511276 YFI 0,00002022 YFI 0,00002120 YFI
2020-10-12 0,0000000000 YFI 7,384283 YFI 0,00001992 YFI 0,00002022 YFI
2020-10-11 0,0000000000 YFI 7,804106 YFI 0,00002097 YFI 0,00001992 YFI
2020-10-10 0,0000000000 YFI 6,882686 YFI 0,00001856 YFI 0,00002097 YFI
2020-10-09 0,0000000000 YFI 7,551814 YFI 0,00002032 YFI 0,00001856 YFI
2020-10-08 0,0000000000 YFI 8,481866 YFI 0,00002281 YFI 0,00002032 YFI
2020-10-07 0,0000000000 YFI 7,427958 YFI 0,00001999 YFI 0,00002281 YFI
2020-10-06 0,0000000000 YFI 6,562859 YFI 0,00001767 YFI 0,00001999 YFI
2020-10-05 0,0000000000 YFI 6,475003 YFI 0,00001739 YFI 0,00001767 YFI
2020-10-04 0,0000000000 YFI 6,572575 YFI 0,00001776 YFI 0,00001739 YFI
2020-10-03 0,0000000000 YFI 5,899262 YFI 0,00001590 YFI 0,00001776 YFI
2020-10-02 0,0000000000 YFI 5,450037 YFI 0,00001465 YFI 0,00001590 YFI
2020-10-01 0,0000000000 YFI 5,235843 YFI 0,00001412 YFI 0,00001465 YFI
2020-09-30 0,0000000000 YFI 4,944706 YFI 0,00001332 YFI 0,00001412 YFI
2020-09-29 0,0000000000 YFI 4,349338 YFI 0,00001178 YFI 0,00001332 YFI
2020-09-28 0,0000000000 YFI 4,108310 YFI 0,00001101 YFI 0,00001178 YFI
2020-09-27 0,0000000000 YFI 3,968070 YFI 0,00001063 YFI 0,00001101 YFI
2020-09-26 0,0000000000 YFI 4,611773 YFI 0,00001253 YFI 0,00001063 YFI
2020-09-25 0,0000000000 YFI 5,086271 YFI 0,00001384 YFI 0,00001253 YFI
2020-09-24 0,0000000000 YFI 5,605727 YFI 0,00001518 YFI 0,00001384 YFI
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android