hypercash  (HC)
HyperCash (HC)
$1,43 2.3%
2,45109166 STRAT
940 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$64.036.150
KL giao dịch trong 24 giờ
$18.811.147
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,37 / $1,45
Cung lưu thông
44.727.214 / 84.000.000
HC
USD

HyperCash ILS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-09 4,89 ₪ N/A
2020-08-08 4,76 ₪ 4,89 ₪
2020-08-07 4,92 ₪ 4,76 ₪
2020-08-06 4,99 ₪ 4,92 ₪
2020-08-05 5,06 ₪ 4,99 ₪
2020-08-04 4,94 ₪ 5,06 ₪
2020-08-03 4,66 ₪ 4,94 ₪
2020-08-02 5,00 ₪ 4,66 ₪
2020-08-01 4,67 ₪ 5,00 ₪
2020-07-31 4,67 ₪ 4,67 ₪
2020-07-30 4,65 ₪ 4,67 ₪
2020-07-29 4,65 ₪ 4,65 ₪
2020-07-28 4,61 ₪ 4,65 ₪
2020-07-27 4,69 ₪ 4,61 ₪
2020-07-26 4,52 ₪ 4,69 ₪
2020-07-25 4,36 ₪ 4,52 ₪
2020-07-24 4,50 ₪ 4,36 ₪
2020-07-23 4,47 ₪ 4,50 ₪
2020-07-22 4,46 ₪ 4,47 ₪
2020-07-21 4,42 ₪ 4,46 ₪
2020-07-20 4,43 ₪ 4,42 ₪
2020-07-19 4,36 ₪ 4,43 ₪
2020-07-18 4,38 ₪ 4,36 ₪
2020-07-17 4,41 ₪ 4,38 ₪
2020-07-16 4,51 ₪ 4,41 ₪
2020-07-15 4,61 ₪ 4,51 ₪
2020-07-14 4,33 ₪ 4,61 ₪
2020-07-13 4,36 ₪ 4,33 ₪
2020-07-12 4,41 ₪ 4,36 ₪
2020-07-11 4,29 ₪ 4,41 ₪
2020-07-10 4,36 ₪ 4,29 ₪
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android