Tiền ảo: 5941
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 223.369.791.911 $ 0,2445%
Lưu lượng 24 giờ: 47.690.544.629 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,43%
XRP 5,66%
huobi token  (HT)
Huobi Token (HT)
$3,40 -0,6296%
0,01954660 ETH 0,3145%
967 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$796.000.073
KL giao dịch trong 24 giờ
$86.806.833
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$3,37 / $3,43
Circulating Supply
234.205.522 / 500.000.000
HT
USD