Tiền ảo: 5262
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 274.162.507.499 $ -5,2%
Lưu lượng 24 giờ: 62.869.482.261 $
Ưu thế:
BTC 65,0%
ETH 8,23%
XRP 4,90%
huobi token  (HT)
Huobi Token (HT)
$4,66 1,2%
0,02201936 ETH 5,9%
743 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.164.649.174
KL giao dịch trong 24 giờ
$239.446.927
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$4,60 / $4,95
Nguồn cung khả dụng
249.904.779 / 500.000.000
HT
USD

Sàn giao dịch Huobi Token

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
5 $
4,6307 USDT
0.15% 122.151 $ 109.522 $
4.003.038 $
862530,839 HT
1,67% Gần đây
2
5 $
4,6537 USDT
0.03% 224.271 $ 327.167 $
58.458.047 $
12533112,832 HT
24,46% Gần đây
3
5 $
4,6447 USDT
0.01% 553.714 $ 480.897 $
238.204 $
51055,238 HT
0,10% Gần đây
4
5 $
0,00046436 BTC
0.18% 119.655 $ 185.991 $
9.214.166 $
1985725,095 HT
3,85% Gần đây
5
MXC MXC
5 $
4,64133 USDT
0.0% 41.081 $ 48.860 $
9.767.719 $
2099889,150 HT
4,09% Gần đây
6
5 $
4,6529 USDT
0.17% 9.348 $ 9.372 $
7.841.686 $
1678972,220 HT
3,28% Gần đây
7
XT XT
5 $
32,455 SXC
0.01% 20.575 $ 56.286 $
6.914.784 $
1483562,180 HT
2,89% Gần đây
8
MXC MXC
5 $
0,02208 ETH
2.38% 8.512 $ 16.300 $
6.597.619 $
1418626,580 HT
2,76% Gần đây
9
5 $
4,6521 USDT
0.68% 11.279 $ 10.253 $
5.859.994 $
1254890,690 HT
2,45% Gần đây
10
5 $
4,6486 USDT
0.16% 80.286 $ 77.992 $
3.636.530 $
778942,434 HT
1,52% Gần đây
11
5 $
0,00046328 BTC
0.04% 182.127 $ 230.881 $
7.830 $
1692,630 HT
0,00% Gần đây
12
5 $
4,61751 USD
0.39% 167.953 $ 228.356 $
2.923 $
632,940 HT
0,00% Gần đây
13
5 $
0,02202964 ETH
0.14% 40.141 $ 58.101 $
2.998.357 $
646134,935 HT
1,25% Gần đây
14
5 $
4,6465 USDT
0.38% 15.988 $ 9.843 $
3.211.929 $
688160,381 HT
1,34% Gần đây
15
5 $
0,00046468 BTC
0.08% 144.909 $ 94.132 $
68.984 $
14823,410 HT
0,03% Gần đây
16
4 $
0,867368 HT
0.25% 126.194 $ 111.427 $
52.825 $
13090,572 EOS
0,02% Gần đây
17
4 $
0,86626 HT
0.29% 58.361 $ 78.281 $
1.292.957 $
321730,680 EOS
0,54% Gần đây
18
91 $
19,631555 HT
0.7% 54.104 $ 83.280 $
566.049 $
6215,216 LTC
0,24% Gần đây
19
0 $
0,06723 HT
0.2% 82.187 $ 75.224 $
4.706 $
15042,942 XRP
0,00% Gần đây
20
5 $
0,00046439 BTC
0.12% 62.731 $ 49.303 $
625.186 $
134453,400 HT
0,26% Gần đây
21
91 $
19,643196 HT
0.24% 80.975 $ 75.131 $
8.552 $
93,574 LTC
0,00% Gần đây
22
5 $
0,02205135 ETH
0.12% 97.112 $ 57.335 $
15.152 $
3250,040 HT
0,01% Gần đây
23
5 $
145,68 TWD
1.0% 4.036 $ 3.047 $
1.864.870 $
397831,500 HT
0,78% Gần đây
24
5 $
4,6557 USDT
1.99% 2.925 $ 1.787 $
1.868.273 $
399772,700 HT
0,78% Gần đây
25
5 $
32,5782 CNYT
1.98% 2.819 $ 1.184 $
1.876.195 $
403160,700 HT
0,78% Gần đây
26
302 $
65,071346 HT
0.37% 48.829 $ 64.498 $
192.330 $
637,108 BCH
0,08% Gần đây
27
301 $
65,071346 HT
0.02% 44.313 $ 73.897 $
7.053 $
23,423 BCH
0,00% Gần đây
28
0 $
0,067208 HT
0.23% 38.315 $ 52.755 $
268.180 $
860125,691 XRP
0,11% Gần đây
29
5 $
0,00046465 BTC
0.55% 10.866 $ 5.549 $
1.258.490 $
270444,620 HT
0,53% Gần đây
30
OEX OEX
5 $
0,00046505 BTC
1.07% 195 $ 2.286 $
951.761 $
204396,440 HT
0,40% Gần đây
31
6 $
1,304287 HT
0.52% 13.861 $ 26.133 $
170.793 $
28226,340 ETC
0,07% Gần đây
32
0 $
0,002666 HT
0.15% 7.382 $ 20.897 $
288.722 $
23344050,649 HPT
0,12% Gần đây
33
110 $
23,640113 HT
0.53% 14.615 $ 25.353 $
114.607 $
1045,003 DASH
0,05% Gần đây
34
0 $
0,000904 HT
0.66% 9.446 $ 33.793 $
25.699 $
6127815,261 TOP
0,01% Gần đây
35
0 $
0,002665 HT
0.25% 9.025 $ 27.117 $
192 $
15488,490 HPT
0,00% Gần đây
36
5 $
5531,53 KRW
0.15% 10.844 $ 6.878 $
158.788 $
33835,760 HT
0,07% Gần đây
37
5 $
0,02203372 ETH
0.33% 5.013 $ 6.958 $
224.503 $
48194,870 HT
0,09% Gần đây
38
0 $
0,002072 HT
0.82% 8.322 $ 4.923 $
152.377 $
15852029,377 TT
0,06% Gần đây
39
0 $
0,00177332 HT
0.33% 7.208 $ 12.376 $
2.114 $
256241,001 IOST
0,00% Gần đây
40
0 $
0,006052 HT
0.56% 2.408 $ 12.333 $
67.013 $
2386797,330 AKRO
0,03% Gần đây
41
0 $
0,00176299 HT
0.8% 300 $ 11.942 $
25.633 $
3134029,104 IOST
0,01% Gần đây
42
0 $
0,016133 HT
0.88% 230 $ 10.908 $
40.806 $
545094,240 EGT
0,02% Gần đây
43
0 $
0,002809 HT
0.18% 3.276 $ 9.277 $
282 $
21543,357 KCASH
0,00% Gần đây
44
0 $
0,0162 HT
0.62% 3.690 $ 5.293 $
51.530 $
685647,406 CRO
0,02% Gần đây
45
0 $
0,000473 HT
0.63% 342 $ 6.760 $
71.515 $
32590665,202 NEW
0,03% Gần đây
46
0 $
0,001771 HT
1.23% 2.218 $ 5.474 $
37.175 $
4524750,210 CNNS
0,02% Gần đây
47
0 $
0,002389 HT
3.25% 10.103 $ 373 $
1.035 $
93388,770 ATP
0,00% Gần đây
48
0 $
0,001063 HT
1.21% 851 $ 6.678 $
28.930 $
5866410,130 SKM
0,01% Gần đây
49
0 $
0,000631 HT
1.57% 1.068 $ 6.957 $
24.766 $
8460162,720 RSR
0,01% Gần đây
50
0 $
0,010136 HT
1.33% 1.992 $ 1.401 $
41.257 $
877374,627 NKN
0,02% Gần đây
51
5 $
4,6398 USDT
0.7% 1.665 $ 741 $
46.924 $
10068,117 HT
0,02% Gần đây
52
5 $
0,00046367 BTC
1.29% 183 $ 1.249 $
60.836 $
13101,154 HT
0,03% Gần đây
53
0 $
0,000452 HT
3.06% 643 $ 1.998 $
32.833 $
15657588,990 PVT
0,01% Gần đây
54
5 $
0,02198057 ETH
1.4% 258 $ 285 $
40.387 $
8690,934 HT
0,02% Gần đây
55
0 $
0,007865 HT
3.12% 847 $ 2.173 $
9.587 $
262756,100 OGO
0,00% Gần đây
56
0 $
0,002823 HT
2.71% 413 $ 831 $
28.222 $
2154929,317 KCASH
0,01% Gần đây
57
5 $
4,6373 USDT
0.05% 3 $ 2 $
600 $
129,380 HT
0,00% Gần đây
58
0 $
0,04482 HT
2.79% 182 $ 0 $
32.191 $
154332,760 PCI
0,01% Gần đây
59
0 $
0,000411 HT
3.33% 0 $ 910 $
11.537 $
6050711,307 MT
0,00% Gần đây
60
5 $
4,6252 USDT
1.98% 90 $ 320 $
4.467.643 $
961807,828 HT
1,87% Gần đây
61
5 $
0,02206914 ETH
0.22% 16.591 $ 48.991 $
20.170 $
4296,400 HT
0,01% khoảng 1 giờ trước
62
EXX EXX
5 $
0,000464 BTC
100.0% 0 $ 0 $
1.624.412 $
350371,390 HT
0,68% Gần đây -
63
0 $
0,000905 HT
0.51% 24.080 $ 46.306 $
6 $
1395,005 TOP
0,00% Gần đây -
64
5 $
4,6239 HUSD
0.29% - -
2.105.472 $
452178,352 HT
0,88% Gần đây -
65
JEX JEX
5 $
4,6476 USDT
0.01% - -
58.526.927 $
12563676,704 HT
24,44% Gần đây -
66
5 $
4,649 USDT
4.37% - -
1.833.151 $
392822,680 HT
0,77% Gần đây -
67
5 $
4,6005 USDT
- - -
38.368.302 $
8308551,559 HT
16,03% Gần đây -
68
5 $
4,6501 USDT
- - -
273.366 $
58682,400 HT
0,11% Gần đây -
69
5 $
0,00046344 BTC
- - -
237.965 $
51427,010 HT
0,10% Gần đây -
70
5 $
4,62906913 USDT
- - -
89.278 $
19301,731 HT
0,04% Gần đây -
71
5 $
4,6389 USDT
- - -
87.109 $
18700,196 HT
0,04% Gần đây -
72
5 $
0,02190301 ETH
- - -
71.388 $
15456,008 HT
0,03% Gần đây -
73
5 $
4,61686234 USD
- - -
68.893 $
14922,071 HT
0,03% Gần đây -
74
0 $
0,001773 HT
- - -
9.236 $
1119409,200 CNNS
0,00% Gần đây -
75
0 $
0,007858 HT
- - -
795 $
21741,340 OGO
0,00% Gần đây -
76
5 $
4,6509 USDT
- 0 $ 0 $
49 $
10,560 HT
0,00% Gần đây
77
5 $
4,63680536 USD
- - -
16 $
3,403 HT
0,00% Gần đây -
78
0 $
0,002081 HT
0.7% 16.615 $ 10.381 $
0 $
0,000 TT
0,00% Gần đây
79
0 $
0,002386 HT
12.02% 0 $ 25.198 $
0 $
0,000 ATP
0,00% Gần đây
80
0 $
0,0101 HT
2.86% 4.794 $ 10.282 $
0 $
0,000 NKN
0,00% Gần đây
81
0 $
0,000474 HT
0.64% 6.265 $ 6.950 $
0 $
0,000 NEW
0,00% Gần đây
82
4 $
0,02086437 ETH
0.25% 158 $ 173 $
874 $
198,180 HT
0,00% Gần đây
83
4 $
0,00043682 BTC
0.88% 47 $ 37 $
4.264 $
974,890 HT
0,00% Gần đây
84
0 $
0,000415 HT
2.05% 379 $ 261 $
0 $
0,000 MT
0,00% Gần đây
85
4 $
4,2052 USDT
14.18% 0 $ 39 $
19.378 $
4597,843 HT
0,01% Gần đây
86
4 $
0,0003968 BTC
15.44% 0 $ 111 $
9.598 $
2416,360 HT
0,00% Gần đây
87
65 $
0,30995993 ETH
93.92% 584 $ 0 $
161.912 $
2473,055 HT
0,07% Gần đây
88
6 $
1,305989 HT
0.35% 33.137 $ 36.179 $
0 $
0,000 ETC
0,00% Gần đây -
89
110 $
23,617728 HT
0.3% 41.154 $ 24.696 $
0 $
0,000 DASH
0,00% Gần đây -
90
0 $
0,000631 HT
0.81% 7.131 $ 12.168 $
0 $
0,000 RSR
0,00% Gần đây -
91
5 $
4,8998 USDT
14.18% 83 $ 0 $
0 $
0,000 HT
0,00% Gần đây -
92
5 $
0,00046903 BTC
15.44% 8 $ 0 $
0 $
0,000 HT
0,00% Gần đây -
93
4 $
0,01886097 ETH
93.92% 0 $ 17 $
0 $
0,000 HT
0,00% Gần đây -
94
5 $
0,00044892 BTC
2.47% - -
35.149 $
7776,330 HT
0,01% khoảng 1 giờ trước -
95
4 $
0,02079555 ETH
- - -
1.991.802 $
453797,185 HT
0,83% Gần đây -
96
5 $
3,68403842 WAVES
- - -
1 $
0,240 HT
0,00% khoảng 1 giờ trước -
97
0 $
0,001065 HT
- - -
0 $
0,000 SKM
0,00% Gần đây -
98
0 $
0,0162 HT
- - -
0 $
0,000 CRO
0,00% Gần đây -
99
0 $
0,016108 HT
- - -
0 $
0,000 EGT
0,00% Gần đây -
100
0 $
0,006052 HT
- - -
0 $
0,000 AKRO
0,00% Gần đây -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale
* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
HT/USD (Perpetual)
5 $
4,6765 USD
4.0% - -
2.328.978 $
498017,321 HT
0,97% Gần đây -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale