🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
hycon  (HYC)
Hycon (HYC)
$0,00229017 5.5%
0,00000013 BTC 5.1%
195 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$5.268.700
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.200.893
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00216337 / $0,00245531
Cung lưu thông
2.300.574.046 / 2.930.063.288
HYC
USD

Hycon AED (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-27 19.532.418 DH 5.908.481 DH 0,00848199 DH N/A
2020-11-26 20.133.290 DH 5.340.499 DH 0,00875903 DH 0,00848199 DH
2020-11-25 20.461.090 DH 6.039.108 DH 0,00889723 DH 0,00875903 DH
2020-11-24 19.937.428 DH 3.461.164 DH 0,00866311 DH 0,00889723 DH
2020-11-23 19.327.662 DH 3.763.046 DH 0,00839989 DH 0,00866311 DH
2020-11-22 20.719.990 DH 3.178.434 DH 0,00891181 DH 0,00839989 DH
2020-11-21 20.304.676 DH 525.539 DH 0,00888260 DH 0,00891181 DH
2020-11-20 19.891.196 DH 565.345 DH 0,00864799 DH 0,00888260 DH
2020-11-19 20.539.602 DH 632.909 DH 0,00894186 DH 0,00864799 DH
2020-11-18 21.981.340 DH 1.372.402 DH 0,00954972 DH 0,00894186 DH
2020-11-17 20.464.571 DH 173.107 DH 0,00889825 DH 0,00954972 DH
2020-11-16 20.416.481 DH 104.957 DH 0,00886929 DH 0,00889825 DH
2020-11-15 19.976.308 DH 70.206 DH 0,00868927 DH 0,00886929 DH
2020-11-14 18.823.170 DH 1.105.036 DH 0,00819773 DH 0,00868927 DH
2020-11-13 20.776.916 DH 6.082.039 DH 0,00903467 DH 0,00819773 DH
2020-11-12 21.105.109 DH 4.209.889 DH 0,00920454 DH 0,00903467 DH
2020-11-11 21.269.109 DH 5.996.337 DH 0,00927928 DH 0,00920454 DH
2020-11-10 20.884.794 DH 5.889.025 DH 0,00907533 DH 0,00927928 DH
2020-11-09 19.800.595 DH 2.629.194 DH 0,00862096 DH 0,00907533 DH
2020-11-08 19.633.483 DH 3.434.543 DH 0,00854678 DH 0,00862096 DH
2020-11-07 20.643.679 DH 2.649.907 DH 0,00901156 DH 0,00854678 DH
2020-11-06 19.058.119 DH 4.652.092 DH 0,00831054 DH 0,00901156 DH
2020-11-05 19.699.925 DH 5.531.658 DH 0,00853563 DH 0,00831054 DH
2020-11-04 23.758.140 DH 7.887.954 DH 0,01033569 DH 0,00853563 DH
2020-11-03 19.427.354 DH 3.875.615 DH 0,00841240 DH 0,01033569 DH
2020-11-02 19.660.255 DH 1.983.722 DH 0,00851252 DH 0,00841240 DH
2020-11-01 19.212.747 DH 659.609 DH 0,00839242 DH 0,00851252 DH
2020-10-31 20.182.280 DH 2.288.898 DH 0,00882332 DH 0,00839242 DH
2020-10-30 19.564.232 DH 3.598.144 DH 0,00856289 DH 0,00882332 DH
2020-10-29 18.917.015 DH 3.225.473 DH 0,00829705 DH 0,00856289 DH
2020-10-28 21.787.603 DH 4.745.989 DH 0,00945070 DH 0,00829705 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android