hypercash  (HC)
HyperCash (HC)
$1,09 1.6%
2,48706563 STRAT
906 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$48.777.053
KL giao dịch trong 24 giờ
$13.865.100
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,07 / $1,10
Cung lưu thông
44.676.226 / 84.000.000
HC
USD

HyperCash BRL (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-03 5,80 R$ N/A
2020-07-02 5,88 R$ 5,80 R$
2020-07-01 6,07 R$ 5,88 R$
2020-06-30 5,98 R$ 6,07 R$
2020-06-29 6,00 R$ 5,98 R$
2020-06-28 5,96 R$ 6,00 R$
2020-06-27 6,73 R$ 5,96 R$
2020-06-26 6,22 R$ 6,73 R$
2020-06-25 6,33 R$ 6,22 R$
2020-06-24 6,32 R$ 6,33 R$
2020-06-23 6,57 R$ 6,32 R$
2020-06-22 6,64 R$ 6,57 R$
2020-06-21 6,66 R$ 6,64 R$
2020-06-20 6,24 R$ 6,66 R$
2020-06-19 6,46 R$ 6,24 R$
2020-06-18 6,25 R$ 6,46 R$
2020-06-17 6,37 R$ 6,25 R$
2020-06-16 6,11 R$ 6,37 R$
2020-06-15 6,15 R$ 6,11 R$
2020-06-14 6,41 R$ 6,15 R$
2020-06-13 6,33 R$ 6,41 R$
2020-06-12 6,04 R$ 6,33 R$
2020-06-11 6,59 R$ 6,04 R$
2020-06-10 6,53 R$ 6,59 R$
2020-06-09 6,36 R$ 6,53 R$
2020-06-08 6,52 R$ 6,36 R$
2020-06-07 6,60 R$ 6,52 R$
2020-06-06 6,51 R$ 6,60 R$
2020-06-05 6,79 R$ 6,51 R$
2020-06-04 6,90 R$ 6,79 R$
2020-06-03 6,97 R$ 6,90 R$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android