Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
hypercash  (HC)
HyperCash (HC)
$1,35 6.7%
3,97798969 STRAT
879 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$60.320.210
KL giao dịch trong 24 giờ
$45.221.081
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,26 / $1,40
Cung lưu thông
44.631.625 / 84.000.000
HC
USD

HyperCash MXN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-29 28,18 MX$ N/A
2020-05-28 28,98 MX$ 28,18 MX$
2020-05-27 27,93 MX$ 28,98 MX$
2020-05-26 29,53 MX$ 27,93 MX$
2020-05-25 27,73 MX$ 29,53 MX$
2020-05-24 30,26 MX$ 27,73 MX$
2020-05-23 31,87 MX$ 30,26 MX$
2020-05-22 25,06 MX$ 31,87 MX$
2020-05-21 24,57 MX$ 25,06 MX$
2020-05-20 25,03 MX$ 24,57 MX$
2020-05-19 24,51 MX$ 25,03 MX$
2020-05-18 24,77 MX$ 24,51 MX$
2020-05-17 24,53 MX$ 24,77 MX$
2020-05-16 23,95 MX$ 24,53 MX$
2020-05-15 24,80 MX$ 23,95 MX$
2020-05-14 24,77 MX$ 24,80 MX$
2020-05-13 24,42 MX$ 24,77 MX$
2020-05-12 23,44 MX$ 24,42 MX$
2020-05-11 23,70 MX$ 23,44 MX$
2020-05-10 25,07 MX$ 23,70 MX$
2020-05-09 26,89 MX$ 25,07 MX$
2020-05-08 26,37 MX$ 26,89 MX$
2020-05-07 26,50 MX$ 26,37 MX$
2020-05-06 26,52 MX$ 26,50 MX$
2020-05-05 26,85 MX$ 26,52 MX$
2020-05-04 28,65 MX$ 26,85 MX$
2020-05-03 28,73 MX$ 28,65 MX$
2020-05-02 28,15 MX$ 28,73 MX$
2020-05-01 27,27 MX$ 28,15 MX$
2020-04-30 27,46 MX$ 27,27 MX$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android