Tiền ảo: 4986
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 290.846.501.339 $ 1,6%
Lưu lượng 24 giờ: 53.873.010.810 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 9,89%
XRP 6,34%
hypercash  (HC)
HyperCash (HC)
$3,29 8,4%
3,37023174 STRAT
549 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$145.114.907
KL giao dịch trong 24 giờ
$113.430.621
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$2,98 / $3,43
Nguồn cung khả dụng
44.110.124 / 84.000.000
HC
USD

HyperCash - US Dollar Biểu đồ (HC/USD)

Tỷ lệ chuyển đổi từ HyperCash sang USD cho ngày hôm nay là $3,29. Nó có nguồn cung lưu hành là 40 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là $113.430.621

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0,51%
8,4%
45%
85%
160%
-43%

We're indexing our data. Come back later!