🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
hyperspace (synereo)  (AMP)
HyperSpace (Synereo) (AMP)
$0,00157902 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-10 23:54:20 UTC (khoảng 2 tháng trước)
1.089 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$159.053
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
100.728.564 / 622.410.798
AMP
USD

HyperSpace (Synereo) USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android