Tiền ảo: 5876
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 226.579.676.336 $ -0,25%
Lưu lượng 24 giờ: 49.913.290.536 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,89%
XRP 5,54%
icon  (ICX)
ICON (ICX)
$0,173283 2,3%
0,00002079 BTC 1,1%
2.890 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$86.133.913
KL giao dịch trong 24 giờ
$33.242.502
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,168398 / $0,173757
Circulating Supply
497.284.811 / 800.460.000
ICX
USD

ICON (Nhà phát triển)

43
Sao
18
Người xem
25
Bản cập nhật
72
Người đóng góp
320
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
20
Sao
15
Người xem
10
Bản cập nhật
67
Người đóng góp
10
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
27
Sao
13
Người xem
15
Bản cập nhật
64
Người đóng góp
289
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
20
Sao
10
Người xem
3
Bản cập nhật
65
Người đóng góp
2
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
15
Sao
13
Người xem
8
Bản cập nhật
64
Người đóng góp
4
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề