Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 202.811.493.666 $ 0,98%
Lưu lượng 24 giờ: 35.270.040.966 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 7,90%
XRP 4,83%
icon  (ICX)
ICON (ICX)
$0,134034 1,8%
0,00001788 BTC 1,0%
3.021 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$68.152.291
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.789.162
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,131590 / $0,134371
Cung lưu thông
508.417.225 / 800.460.000
ICX
USD

ICON (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-07 1,26 kr N/A
2019-12-06 1,25 kr 1,26 kr
2019-12-05 1,23 kr 1,25 kr
2019-12-04 1,26 kr 1,23 kr
2019-12-03 1,24 kr 1,26 kr
2019-12-02 1,28 kr 1,24 kr
2019-12-01 1,30 kr 1,28 kr
2019-11-30 1,32 kr 1,30 kr
2019-11-29 1,32 kr 1,32 kr
2019-11-28 1,31 kr 1,32 kr
2019-11-27 1,24 kr 1,31 kr
2019-11-26 1,24 kr 1,24 kr
2019-11-25 1,22 kr 1,24 kr
2019-11-24 1,31 kr 1,22 kr
2019-11-23 1,29 kr 1,31 kr
2019-11-22 1,40 kr 1,29 kr
2019-11-21 1,51 kr 1,40 kr
2019-11-20 1,56 kr 1,51 kr
2019-11-19 1,54 kr 1,56 kr
2019-11-18 1,58 kr 1,54 kr
2019-11-17 1,55 kr 1,58 kr
2019-11-16 1,52 kr 1,55 kr
2019-11-15 1,55 kr 1,52 kr
2019-11-14 1,66 kr 1,55 kr
2019-11-13 1,57 kr 1,66 kr
2019-11-12 1,56 kr 1,57 kr
2019-11-11 1,62 kr 1,56 kr
2019-11-10 1,59 kr 1,62 kr
2019-11-09 1,62 kr 1,59 kr
2019-11-08 1,73 kr 1,62 kr
2019-11-07 1,75 kr 1,73 kr