Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.604.192.779 $ -0,32%
Lưu lượng 24 giờ: 44.867.580.892 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,56%
XRP 5,78%
icon  (ICX)
ICON (ICX)
$0,153873 -0,79%
0,00001938 BTC -0,70%
2.890 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$76.958.197
KL giao dịch trong 24 giờ
$9.444.345
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,152587 / $0,158807
Circulating Supply
500.284.811 / 800.460.000
ICX
USD

Sàn giao dịch ICON

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,1534 USDT
0.33% 8.209 $ 18.881 $
352.176 $
2291716,205 ICX
3,73% Gần đây
2
0 $
0,00001932 BTC
0.21% 14.603 $ 15.279 $
78.687 $
512696,000 ICX
0,83% Gần đây
3
0 $
182 KRW
0.55% 3.583 $ 19.393 $
70.888 $
459188,399 ICX
0,75% Gần đây
4
0 $
0,153 USDT
0.07% 5.548 $ 3.999 $
47.206 $
308222,459 ICX
0,50% Gần đây
5
0 $
0,1374 EUR
0.87% 3.460 $ 8.886 $
5.824 $
37950,646 ICX
0,06% khoảng 1 giờ trước
6
0 $
0,1546 USD
0.78% 3.976 $ 6.944 $
943 $
6098,580 ICX
0,01% Gần đây
7
0 $
0,00848 BNB
0.35% 782 $ 6.877 $
24.483 $
159594,239 ICX
0,26% Gần đây
8
0 $
0,00001929 XBT
0.57% 1.945 $ 3.075 $
2.457 $
16044,397 ICX
0,03% Gần đây
9
0 $
0,0008934 ETH
0.97% 1.963 $ 1.557 $
306 $
2002,424 ICX
0,00% Gần đây
10
0 $
196 KRW
1.01% 585 $ 2.259 $
3.524 $
21199,510 ICX
0,04% Gần đây
11
0 $
0,00001929 BTC
0.1% 15.225 $ 51.344 $
178.453 $
1164827,050 ICX
1,89% Gần đây
12
0 $
0,1538 USDT
0.65% 11.689 $ 20.045 $
568.707 $
3685679,596 ICX
6,02% Gần đây
13
0 $
0,1534 USDT
3.15% 705 $ 311 $
678.736 $
4420115,801 ICX
7,18% Gần đây
14
0 $
0,0000193 BTC
0.05% 7.904 $ 31.480 $
5.383 $
35102,560 ICX
0,06% Gần đây
15
0 $
0,153299 USD
0.79% 25.339 $ 10.298 $
52.718 $
343890,400 ICX
0,56% Gần đây
16
0 $
0,000019326 BTC
0.67% 18.695 $ 9.695 $
90.657 $
590922,800 ICX
0,96% Gần đây
17
0 $
0,00089499 ETH
1.42% 18.595 $ 13.062 $
9.093 $
59281,300 ICX
0,10% Gần đây
18
0 $
0,00001934 BTC
0.82% 796 $ 19.421 $
14.463 $
94127,979 ICX
0,15% Gần đây
19
0 $
0,000899 ETH
0.56% 5.957 $ 10.156 $
14.464 $
93959,752 ICX
0,15% Gần đây
20
0 $
0,1533 USDT
0.39% 4.488 $ 2.694 $
74.337 $
484417,035 ICX
0,79% Gần đây
21
0 $
0,5326 XRP
0.51% 7.429 $ 3.043 $
2.422 $
15681,400 ICX
0,03% Gần đây
22
0 $
0,000899 ETH
0.45% 3.059 $ 4.737 $
1.330 $
8609,210 ICX
0,01% Gần đây
23
ZB ZB
0 $
1,1029 QC
0.36% 1.276 $ 5.679 $
6.194 $
39990,000 ICX
0,07% Gần đây
24
0 $
0,0000193 BTC
1.03% 1.572 $ 2.440 $
2.685 $
17519,654 ICX
0,03% Gần đây
25
0 $
0,00001931 BTC
1.18% 453 $ 560 $
34.800 $
226863,778 ICX
0,37% Gần đây
26
0 $
0,000899 ETH
1.22% 482 $ 2.692 $
3.091 $
20016,755 ICX
0,03% Gần đây
27
0 $
0,0000193 BTC
1.03% 823 $ 2.342 $
946 $
6174,924 ICX
0,01% Gần đây
28
0 $
0,0008874 ETH
1.96% 1 $ 253 $
14.366 $
94542,976 ICX
0,15% Gần đây
29
0 $
0,1541 USDT
8.39% 0 $ 0 $
1.719 $
11138,847 ICX
0,02% khoảng 2 giờ trước
30
0 $
0,1535 USDT
0.65% 515 $ 271 $
949.521 $
6178158,465 ICX
10,05% Gần đây
31
0 $
0,0000193 BTC
1.03% 61 $ 89 $
664.118 $
4332562,907 ICX
7,03% Gần đây
32
0 $
0,00071879 BCH
12.5% 0 $ 0 $
500.500 $
3259319,477 ICX
5,29% Gần đây
33
0 $
0,000886 ETH
1.91% 0 $ 2.653 $
32.297 $
212914,880 ICX
0,34% Gần đây
34
0 $
0,000896 ETH
0.22% 543 $ 301 $
55 $
356,250 ICX
0,00% khoảng 2 giờ trước
35
0 $
0,0009 ETH
1.11% 658 $ 1.221 $
1.794 $
11636,521 ICX
0,02% khoảng 2 giờ trước
36
0 $
0,0000193 BTC
11.22% 0 $ 0 $
37.888 $
247082,206 ICX
0,40% Gần đây
37
0 $
0,00001931 BTC
1.94% 2 $ 4 $
17.151 $
111888,470 ICX
0,18% Gần đây
38
0 $
0,000899 ETH
11.8% 0 $ 0 $
14.413 $
93332,926 ICX
0,15% Gần đây
39
0 $
0,1533 USDT
-6.59% 5.797 $ 38.274 $
2.785.729 $
18153279,710 ICX
29,49% Gần đây -
40
0 $
0,15666 USDT
45.08% 0 $ 0 $
705.611 $
4496072,956 ICX
7,46% Gần đây -
41
0 $
0,00002 BTC
100.0% 0 $ 0 $
527.733 $
3320507,000 ICX
5,58% Gần đây -
42
0 $
0,1515 USDT
- - -
828.844 $
5465358,470 ICX
8,77% Gần đây -
43
0 $
0,00001933 BTC
- - -
28.251 $
184059,500 ICX
0,30% Gần đây -
44
0 $
0,1532 USDT
- - -
11.329 $
73819,050 ICX
0,12% Gần đây -
45
0 $
0,15347574 USD
- - -
2.350 $
15312,260 ICX
0,02% Gần đây -
46
0 $
0,00001927 BTC
- - -
21 $
136,571 ICX
0,00% Gần đây -
47
0 $
0,1531 USDT
0.39% 4.465 $ 2.694 $
0 $
0,000 ICX
0,00% Gần đây -
48
0 $
0 ETH
- - -
0 $
4574,047 ICX
0,00% Gần đây -
49
0 $
0,000899 ETH
- - -
0 $
0,000 ICX
0,00% Gần đây -
50
0 $
0,1544 USDT
0.84% 4.920 $ 4.925 $
586 $
3790,200 ICX
khoảng 4 giờ trước
51
ZB ZB
0 $
0,00001926 BTC
23.39% 0 $ 3.877 $
21 $
133,450 ICX
khoảng 3 giờ trước -
52
0 $
2220 IDR
- - -
7.360 $
46846,632 ICX
khoảng 7 giờ trước -
53
0 $
0,0000193 BTC
0.52% 1.572 $ 2.453 $
0 $
0,000 ICX
khoảng 4 giờ trước -
54
0 $
0,0009 ETH
1.11% 658 $ 994 $
0 $
0,000 ICX
khoảng 5 giờ trước -
55
0 $
0,0000196 BTC
1.54% 1.626 $ 0 $
0 $
0,000 ICX
khoảng 4 giờ trước -
56
0 $
0,000878 ETH
5.47% 0 $ 2.258 $
0 $
0,000 ICX
5 ngày trước -
57
ZB ZB
0 $
0,1568 USDT
4.71% 93 $ 0 $
0 $
0,000 ICX
khoảng 11 giờ trước -
58
0 $
0,00005499 BTC
68.87% 39 $ 0 $
0 $
0,000 ICX
2 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale