Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
idex membership  (IDXM)
IDEX Membership (IDXM)
$116,88 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-10-30 10:05:11 UTC (khoảng 8 giờ trước)
164 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$233.753
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
2.000 / 2.000
IDXM
USD

IDEX Membership HKD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-30 1.873.899 HK$ 1.639,66 HK$ 936,95 HK$ N/A
2020-10-29 1.840.875 HK$ 1.610,77 HK$ 920,44 HK$ 936,95 HK$
2020-10-28 2.681.774 HK$ 13.048,44 HK$ 1.340,89 HK$ 920,44 HK$
2020-10-27 2.527.694 HK$ 2.582,40 HK$ 1.206,61 HK$ 1.340,89 HK$
2020-10-26 2.526.123 HK$ 30.489 HK$ 1.259,25 HK$ 1.206,61 HK$
2020-10-25 1.914.801 HK$ 4.777,22 HK$ 956,40 HK$ 1.259,25 HK$
2020-10-24 646.265 HK$ 12.594,29 HK$ 941,46 HK$ 956,40 HK$
2020-10-23 646.265 HK$ 12.594,29 HK$ 941,46 HK$ 941,46 HK$
2020-10-19 2.623.196 HK$ 6.557,99 HK$ 1.311,60 HK$ 941,46 HK$
2020-10-18 2.623.196 HK$ 6.557,99 HK$ 1.311,60 HK$ 1.311,60 HK$
2020-10-16 2.629.571 HK$ 1.320,21 HK$ 1.313,45 HK$ 1.311,60 HK$
2020-10-15 2.654.077 HK$ 2.636,34 HK$ 1.314,79 HK$ 1.313,45 HK$
2020-10-14 2.606.975 HK$ 1.535,45 HK$ 1.535,45 HK$ 1.314,79 HK$
2020-10-13 2.889.160 HK$ 1.822,79 HK$ 1.303,49 HK$ 1.535,45 HK$
2020-10-12 2.889.160 HK$ 1.011,21 HK$ 1.444,58 HK$ 1.303,49 HK$
2020-10-11 2.902.010 HK$ 2.448,73 HK$ 1.440,43 HK$ 1.444,58 HK$
2020-10-10 2.902.010 HK$ 2.448,73 HK$ 1.440,43 HK$ 1.440,43 HK$
2020-10-09 2.494.023 HK$ 2.768,57 HK$ 1.361,78 HK$ 1.440,43 HK$
2020-10-08 2.494.023 HK$ 2.768,57 HK$ 1.361,78 HK$ 1.361,78 HK$
2020-10-01 2.573.575 HK$ 1.385,57 HK$ 1.247,01 HK$ 1.361,78 HK$
2020-09-30 2.574.153 HK$ 4.641,40 HK$ 1.286,79 HK$ 1.247,01 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android