idex membership  (IDXM)
IDEX Membership (IDXM)
$158,71 0.1%
0,65784097 ETH 2.7%
119 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$317.495
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.287,83
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$144,42 / $171,53
Cung lưu thông
2.000 / 2.000
IDXM
USD

IDEX Membership LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-09 3,499012 LTC N/A
2020-07-08 3,523188 LTC 3,499012 LTC
2020-07-07 3,896561 LTC 3,523188 LTC
2020-07-06 3,717552 LTC 3,896561 LTC
2020-07-05 3,753911 LTC 3,717552 LTC
2020-07-04 3,905921 LTC 3,753911 LTC
2020-07-03 3,926808 LTC 3,905921 LTC
2020-07-02 3,641256 LTC 3,926808 LTC
2020-07-01 3,552976 LTC 3,641256 LTC
2020-06-30 4,080235 LTC 3,552976 LTC
2020-06-29 3,754788 LTC 4,080235 LTC
2020-06-28 4,036696 LTC 3,754788 LTC
2020-06-27 3,834593 LTC 4,036696 LTC
2020-06-26 3,496458 LTC 3,834593 LTC
2020-06-25 4,417826 LTC 3,496458 LTC
2020-06-24 3,971499 LTC 4,417826 LTC
2020-06-23 2,793521 LTC 3,971499 LTC
2020-06-22 2,331841 LTC 2,793521 LTC
2020-06-21 2,966834 LTC 2,331841 LTC
2020-06-20 3,365508 LTC 2,966834 LTC
2020-06-19 3,342625 LTC 3,365508 LTC
2020-06-18 2,633612 LTC 3,342625 LTC
2020-06-17 2,607294 LTC 2,633612 LTC
2020-06-16 3,061229 LTC 2,607294 LTC
2020-06-15 3,120656 LTC 3,061229 LTC
2020-06-14 2,914227 LTC 3,120656 LTC
2020-06-13 3,441918 LTC 2,914227 LTC
2020-06-12 2,847614 LTC 3,441918 LTC
2020-06-11 2,674743 LTC 2,847614 LTC
2020-06-10 2,675211 LTC 2,674743 LTC
2020-06-09 2,669262 LTC 2,675211 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android