Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
idex membership  (IDXM)
IDEX Membership (IDXM)
$120,89 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-10-29 02:31:48 UTC (khoảng 21 giờ trước)
164 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$241.771
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
2.000 / 2.000
IDXM
USD

IDEX Membership SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-29 890.788 SR 779,44 SR 445,39 SR N/A
2020-10-28 1.297.596 SR 6.313,58 SR 648,80 SR 445,39 SR
2020-10-27 1.223.169 SR 1.249,64 SR 583,89 SR 648,80 SR
2020-10-26 1.222.370 SR 14.754,33 SR 609,37 SR 583,89 SR
2020-10-25 926.556 SR 2.311,65 SR 462,79 SR 609,37 SR
2020-10-24 312.739 SR 6.094,01 SR 455,54 SR 462,79 SR
2020-10-23 312.739 SR 6.094,01 SR 455,54 SR 455,54 SR
2020-10-19 1.269.448 SR 3.173,62 SR 634,72 SR 455,54 SR
2020-10-18 1.269.448 SR 3.173,62 SR 634,72 SR 634,72 SR
2020-10-16 1.272.334 SR 639,00 SR 635,73 SR 634,72 SR
2020-10-15 1.284.562 SR 1.275,61 SR 636,17 SR 635,73 SR
2020-10-14 1.261.802 SR 743,20 SR 743,20 SR 636,17 SR
2020-10-13 1.398.532 SR 882,25 SR 630,90 SR 743,20 SR
2020-10-12 1.398.532 SR 489,49 SR 699,27 SR 630,90 SR
2020-10-11 1.404.753 SR 1.185,34 SR 697,26 SR 699,27 SR
2020-10-10 1.404.753 SR 1.185,34 SR 697,26 SR 697,26 SR
2020-10-09 1.207.044 SR 1.340,03 SR 659,12 SR 697,26 SR
2020-10-08 1.207.044 SR 1.340,03 SR 659,12 SR 659,12 SR
2020-10-01 1.245.557 SR 670,58 SR 603,52 SR 659,12 SR
2020-09-30 1.245.770 SR 2.246,34 SR 622,78 SR 603,52 SR
2020-09-29 1.245.770 SR 2.246,34 SR 622,78 SR 622,78 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android