🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
lmntal  (LMNTAL)

lmntal (LMNTAL)

5 người thích điều này

lmntal Price and Market Stats

Giá lmntal
Giá LMNTAL
Giá trị vốn hóa thị trường
Chỉ số thống trị vốn hóa thị trường N/A%
Khối lượng giao dịch
Khối lượng / Vốn hóa thị trường
Thấp trong 24h / Cao trong 24h /
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày /
Xếp hạng Vốn hóa thị trường N/A

Giới thiệu về lmntal

Giá lmntal (LMNTAL) cho hôm nay là với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là . Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và nguồn cung tối đa là 1 Tỷ đồng.

lmntal will be a global blockchain based decentralized marketplace that collects and analyzes consumer data. Our users can trade their commercial preferences which we will be providing for our clients.

Users will be in full control of their privacy and data for which they will be paid with platform native LMNTAL tokens for sharing their information. Companies will be able to purchase sets of custom made databases or campaigns with the same LMNTAL asset through our network.

We created LMNTAL to give yourself more value.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android