imperivmcoin  (IMPCN)
IMPERIVMCoin (IMPCN)
$0,00277834 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-06-02 16:05:43 UTC (khoảng 9 giờ trước)
7 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 2.700.000.000
IMPCN
USD

IMPERIVMCoin XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-01 0,00111386 XDR N/A
2020-05-27 0,00111439 XDR 0,00111386 XDR
2020-05-26 0,00240066 XDR 0,00111439 XDR
2020-05-22 0,00120760 XDR 0,00240066 XDR
2020-05-18 0,00220430 XDR 0,00120760 XDR
2020-05-15 0,01323163 XDR 0,00220430 XDR
2020-05-14 0,01283058 XDR 0,01323163 XDR
2020-05-12 0,00129028 XDR 0,01283058 XDR
2020-05-09 0,00007075 XDR 0,00129028 XDR
2020-05-08 0,00453979 XDR 0,00007075 XDR
2020-05-07 0,00439132 XDR 0,00453979 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android