🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
index cooperative  (INDEX)
Index Cooperative (INDEX)
$31,00 -19.3%
0,00051626 BTC -19.8%
0,01447619 ETH -19.3%
3.403 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$46.149.213
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.082.212
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$31,22 / $38,42
Cung lưu thông
1.488.472 / 10.000.000
Định giá pha loãng hoàn toàn
$310.044.113
Tổng lượng cung tối đa
10.000.000
Total Value Locked (TVL)
$134.219.947
Market Cap / TVL Ratio
0.34
Fully Diluted Valuation / TVL Ratio
2.31
INDEX
USD

Index Cooperative USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-12 54.068.079 $ 846.500 $ 36,22 $ N/A
2021-04-11 59.815.283 $ 383.094 $ 40,23 $ 36,22 $
2021-04-10 63.790.066 $ 1.094.710 $ 42,87 $ 40,23 $
2021-04-09 61.176.543 $ 1.124.762 $ 41,83 $ 42,87 $
2021-04-08 55.472.232 $ 1.317.262 $ 41,00 $ 41,83 $
2021-04-07 63.482.251 $ 1.306.298 $ 46,12 $ 41,00 $
2021-04-06 58.474.830 $ 1.007.946 $ 42,09 $ 46,12 $
2021-04-05 54.874.962 $ 846.895 $ 40,66 $ 42,09 $
2021-04-04 55.036.429 $ 546.024 $ 40,84 $ 40,66 $
2021-04-03 62.322.236 $ 1.319.596 $ 46,04 $ 40,84 $
2021-04-02 57.434.490 $ 1.160.129 $ 42,57 $ 46,04 $
2021-04-01 63.761.830 $ 710.786 $ 47,33 $ 42,57 $
2021-03-31 66.509.389 $ 542.189 $ 50,10 $ 47,33 $
2021-03-30 63.545.714 $ 1.783.224 $ 46,99 $ 50,10 $
2021-03-29 66.445.197 $ 1.630.694 $ 49,70 $ 46,99 $
2021-03-28 54.688.454 $ 1.636.406 $ 41,24 $ 49,70 $
2021-03-27 62.682.316 $ 2.811.825 $ 46,97 $ 41,24 $
2021-03-26 48.684.137 $ 1.024.325 $ 36,33 $ 46,97 $
2021-03-25 37.009.566 $ 806.625 $ 28,14 $ 36,33 $
2021-03-24 39.992.359 $ 932.814 $ 29,90 $ 28,14 $
2021-03-23 37.014.994 $ 1.109.207 $ 27,49 $ 29,90 $
2021-03-22 41.813.497 $ 2.172.026 $ 31,10 $ 27,49 $
2021-03-21 41.828.475 $ 1.922.741 $ 31,14 $ 31,10 $
2021-03-20 36.231.903 $ 392.860 $ 26,89 $ 31,14 $
2021-03-19 33.496.562 $ 1.300.190 $ 24,88 $ 26,89 $
2021-03-18 31.319.708 $ 600.496 $ 23,46 $ 24,88 $
2021-03-17 30.666.617 $ 1.109.278 $ 21,87 $ 23,46 $
2021-03-16 31.519.490 $ 1.544.877 $ 23,28 $ 21,87 $
2021-03-15 23.306.784 $ 688.051 $ 17,36 $ 23,28 $
2021-03-14 23.969.205 $ 1.217.120 $ 17,80 $ 17,36 $
2021-03-13 21.250.135 $ 93.184 $ 15,82 $ 17,80 $
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android