🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
infinitecoin  (IFC)
Infinitecoin (IFC)
$0,00005250 -32.8%
0,00000000 BTC -33.2%
1.455 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.756.324
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.201,61
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00004606 / $0,00008744
Cung lưu thông
90.595.753.018 / 90.600.000.000
IFC
USD

Infinitecoin AED (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-12-05 24.546.919 DH 8.835,70 DH 0,00027029 DH N/A
2020-12-04 17.684.592 DH 5.199,96 DH 0,00019520 DH 0,00027029 DH
2020-12-03 3.323.083 DH 4.895,83 DH 0,00003648 DH 0,00019520 DH
2020-12-02 29.087.340 DH 5.954,27 DH 0,00032107 DH 0,00003648 DH
2020-12-01 3.730.751 DH 6.455,22 DH 0,00004118 DH 0,00032107 DH
2020-11-30 1.520.719 DH 5.124,64 DH 0,00001679 DH 0,00004118 DH
2020-11-29 1.700.096 DH 4.924,07 DH 0,00002702 DH 0,00001679 DH
2020-11-28 1.101.696 DH 4.318,63 DH 0,00001216 DH 0,00002702 DH
2020-11-27 1.782.096 DH 5.507,96 DH 0,00001967 DH 0,00001216 DH
2020-11-26 2.981.709 DH 4.433,25 DH 0,00003279 DH 0,00001967 DH
2020-11-25 3.002.283 DH 4.598,13 DH 0,00003284 DH 0,00003279 DH
2020-11-24 5.570.478 DH 3.195,23 DH 0,00006149 DH 0,00003284 DH
2020-11-23 2.298.851 DH 4.102,12 DH 0,00002537 DH 0,00006149 DH
2020-11-22 3.194.829 DH 9.704,04 DH 0,00003527 DH 0,00002537 DH
2020-11-21 4.372.312 DH 3.308,51 DH 0,00004826 DH 0,00003527 DH
2020-11-20 28.757.387 DH 8.164,78 DH 0,00032978 DH 0,00004826 DH
2020-11-19 20.839.794 DH 6.051,68 DH 0,00023059 DH 0,00032978 DH
2020-11-18 18.191.621 DH 9.188,14 DH 0,00020080 DH 0,00023059 DH
2020-11-17 4.157.728 DH 3.782,95 DH 0,00004589 DH 0,00020080 DH
2020-11-16 1.508.681 DH 4.835,63 DH 0,00001665 DH 0,00004589 DH
2020-11-15 3.975.321 DH 5.746,79 DH 0,00004385 DH 0,00001665 DH
2020-11-14 2.287.064 DH 4.879,00 DH 0,00002524 DH 0,00004385 DH
2020-11-13 3.048.255 DH 5.142,44 DH 0,00003365 DH 0,00002524 DH
2020-11-12 4.533.768 DH 4.596,01 DH 0,00005004 DH 0,00003365 DH
2020-11-11 19.709.718 DH 10.354,26 DH 0,00021654 DH 0,00005004 DH
2020-11-10 22.649.971 DH 7.411,12 DH 0,00025610 DH 0,00021654 DH
2020-11-09 40.706.029 DH 890,06 DH 0,00044931 DH 0,00025610 DH
2020-11-08 9.847.144 DH 1.297,12 DH 0,00010847 DH 0,00044931 DH
2020-11-07 1.922.677 DH 6.098,33 DH 0,00002122 DH 0,00010847 DH
2020-11-06 16.550.833 DH 4.662,00 DH 0,00018353 DH 0,00002122 DH
2020-11-05 9.000.328 DH 13.191,89 DH 0,00009935 DH 0,00018353 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android