infinitecoin  (IFC)
Infinitecoin (IFC)
$0,00003026 475.4%
0,00000000 BTC 475.4%
1.362 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.724.298
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.008,39
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00000526 / $0,00003441
Cung lưu thông
90.595.753.018 / 90.600.000.000
IFC
USD

Infinitecoin CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-21 506.351 Fr. 4.931,73 Fr. 0,00000559 Fr. N/A
2020-09-20 502.443 Fr. 7.915,29 Fr. 0,00000555 Fr. 0,00000559 Fr.
2020-09-19 1.628.173 Fr. 8.768,85 Fr. 0,00001797 Fr. 0,00000555 Fr.
2020-09-18 805.885 Fr. 33.249 Fr. 0,00000889 Fr. 0,00001797 Fr.
2020-09-17 6.055.234 Fr. 2.782,20 Fr. 0,00006684 Fr. 0,00000889 Fr.
2020-09-16 5.505.460 Fr. 3.343,67 Fr. 0,00006096 Fr. 0,00006684 Fr.
2020-09-15 3.416.007 Fr. 1.951,21 Fr. 0,00003748 Fr. 0,00006096 Fr.
2020-09-14 3.630.647 Fr. 3.131,31 Fr. 0,00004008 Fr. 0,00003748 Fr.
2020-09-13 1.845.316 Fr. 2.561,99 Fr. 0,00002037 Fr. 0,00004008 Fr.
2020-09-12 1.812.222 Fr. 989,67 Fr. 0,00002000 Fr. 0,00002037 Fr.
2020-09-11 1.081.677 Fr. 1.669,94 Fr. 0,00001194 Fr. 0,00002000 Fr.
2020-09-10 1.999.207 Fr. 1.183,11 Fr. 0,00002207 Fr. 0,00001194 Fr.
2020-09-09 6.370.878 Fr. 3.803,60 Fr. 0,00007049 Fr. 0,00002207 Fr.
2020-09-08 686.462 Fr. 1.371,46 Fr. 0,00000757 Fr. 0,00007049 Fr.
2020-09-07 698.133 Fr. 887,47 Fr. 0,00000771 Fr. 0,00000757 Fr.
2020-09-06 629.710 Fr. 984,35 Fr. 0,00000695 Fr. 0,00000771 Fr.
2020-09-05 2.968.552 Fr. 1.363,03 Fr. 0,00003277 Fr. 0,00000695 Fr.
2020-09-04 804.044 Fr. 988,64 Fr. 0,00000894 Fr. 0,00003277 Fr.
2020-09-03 2.730.193 Fr. 1.924,83 Fr. 0,00003014 Fr. 0,00000894 Fr.
2020-09-02 3.006.521 Fr. 2.400,74 Fr. 0,00003317 Fr. 0,00003014 Fr.
2020-09-01 630.535 Fr. 1.581,36 Fr. 0,00000696 Fr. 0,00003317 Fr.
2020-08-31 571.812 Fr. 2.047,49 Fr. 0,00000631 Fr. 0,00000696 Fr.
2020-08-30 1.735.815 Fr. 1.880,88 Fr. 0,00001916 Fr. 0,00000631 Fr.
2020-08-29 1.336.163 Fr. 1.389,76 Fr. 0,00001475 Fr. 0,00001916 Fr.
2020-08-28 2.249.291 Fr. 2.003,27 Fr. 0,00003077 Fr. 0,00001475 Fr.
2020-08-27 870.405 Fr. 1.132,96 Fr. 0,00000957 Fr. 0,00003077 Fr.
2020-08-26 1.619.837 Fr. 2.021,81 Fr. 0,00001788 Fr. 0,00000957 Fr.
2020-08-25 2.977.892 Fr. 2.153,84 Fr. 0,00003287 Fr. 0,00001788 Fr.
2020-08-24 944.928 Fr. 1.271,93 Fr. 0,00001021 Fr. 0,00003287 Fr.
2020-08-23 7.871.561 Fr. 3.706,98 Fr. 0,00008689 Fr. 0,00001021 Fr.
2020-08-22 1.581.933 Fr. 2.398,22 Fr. 0,00001776 Fr. 0,00008689 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android