🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
infinitecoin  (IFC)
Infinitecoin (IFC)
$0,00000721 82.6%
0,00000000 BTC 74.7%
1.442 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$653.105
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.438,16
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00000378 / $0,00000759
Cung lưu thông
90.595.753.018 / 90.600.000.000
IFC
USD

Infinitecoin IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-29 6.514.581.327 Rp 18.868.473 Rp 0,103537 Rp N/A
2020-11-28 4.221.578.571 Rp 16.548.526 Rp 0,04659797 Rp 0,103537 Rp
2020-11-27 6.837.147.718 Rp 21.131.691 Rp 0,075469 Rp 0,04659797 Rp
2020-11-26 11.474.346.528 Rp 17.061.753 Rp 0,126193 Rp 0,075469 Rp
2020-11-25 11.556.548.942 Rp 17.692.137 Rp 0,126363 Rp 0,126193 Rp
2020-11-24 21.506.476.180 Rp 12.336.145 Rp 0,237389 Rp 0,126363 Rp
2020-11-23 8.862.890.658 Rp 15.815.124 Rp 0,097829 Rp 0,237389 Rp
2020-11-22 12.336.226.689 Rp 37.470.334 Rp 0,136203 Rp 0,097829 Rp
2020-11-21 16.882.857.334 Rp 12.775.193 Rp 0,186354 Rp 0,136203 Rp
2020-11-20 110.944.187.187 Rp 31.501.214 Rp 1,27 Rp 0,186354 Rp
2020-11-19 80.036.892.721 Rp 23.152.020 Rp 0,882157 Rp 1,27 Rp
2020-11-18 69.530.607.358 Rp 35.118.193 Rp 0,767482 Rp 0,882157 Rp
2020-11-17 15.940.066.206 Rp 14.503.226 Rp 0,175947 Rp 0,767482 Rp
2020-11-16 5.803.245.860 Rp 18.600.601 Rp 0,064056 Rp 0,175947 Rp
2020-11-15 15.327.392.993 Rp 22.157.539 Rp 0,169067 Rp 0,064056 Rp
2020-11-14 8.818.086.399 Rp 18.811.657 Rp 0,097334 Rp 0,169067 Rp
2020-11-13 11.740.124.816 Rp 19.805.715 Rp 0,129588 Rp 0,097334 Rp
2020-11-12 17.372.569.594 Rp 17.611.087 Rp 0,191759 Rp 0,129588 Rp
2020-11-11 75.414.423.734 Rp 39.622.758 Rp 0,828634 Rp 0,191759 Rp
2020-11-10 88.046.331.145 Rp 28.803.456 Rp 0,995342 Rp 0,828634 Rp
2020-11-09 157.302.861.995 Rp 3.439.510 Rp 1,74 Rp 0,995342 Rp
2020-11-08 38.109.324.580 Rp 5.019.971 Rp 0,419781 Rp 1,74 Rp
2020-11-07 7.440.931.054 Rp 23.601.085 Rp 0,082133 Rp 0,419781 Rp
2020-11-06 64.834.374.714 Rp 18.283.853 Rp 0,719786 Rp 0,082133 Rp
2020-11-05 35.604.544.745 Rp 52.186.023 Rp 0,393005 Rp 0,719786 Rp
2020-11-04 70.458.552.831 Rp 33.196.048 Rp 0,777725 Rp 0,393005 Rp
2020-11-03 27.808.235.924 Rp 14.943.997 Rp 0,306949 Rp 0,777725 Rp
2020-11-02 26.004.186.110 Rp 18.770.778 Rp 0,287035 Rp 0,306949 Rp
2020-11-01 26.417.084.393 Rp 25.107.514 Rp 0,282962 Rp 0,287035 Rp
2020-10-31 47.692.870.777 Rp 27.091.311 Rp 0,526436 Rp 0,282962 Rp
2020-10-30 22.620.735.277 Rp 22.501.616 Rp 0,241338 Rp 0,526436 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android