infinitecoin  (IFC)
Infinitecoin (IFC)
$0,00001989 -39.9%
0,00000000 BTC -39.9%
1.364 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.802.350
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.380,76
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00001517 / $0,00006102
Cung lưu thông
90.595.753.018 / 90.600.000.000
IFC
USD

Infinitecoin XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-22 3.443.872 XDR 1.846,54 XDR 0,00003791 XDR N/A
2020-09-21 392.730 XDR 3.825,09 XDR 0,00000433 XDR 0,00003791 XDR
2020-09-20 389.421 XDR 6.134,78 XDR 0,00000430 XDR 0,00000433 XDR
2020-09-19 1.262.130 XDR 6.797,46 XDR 0,00001393 XDR 0,00000430 XDR
2020-09-18 627.115 XDR 25.871 XDR 0,00000692 XDR 0,00001393 XDR
2020-09-17 4.694.435 XDR 2.156,95 XDR 0,00005182 XDR 0,00000692 XDR
2020-09-16 4.281.905 XDR 2.600,55 XDR 0,00004741 XDR 0,00005182 XDR
2020-09-15 2.661.301 XDR 1.520,18 XDR 0,00002920 XDR 0,00004741 XDR
2020-09-14 2.827.110 XDR 2.438,28 XDR 0,00003121 XDR 0,00002920 XDR
2020-09-13 1.437.074 XDR 1.995,20 XDR 0,00001586 XDR 0,00003121 XDR
2020-09-12 1.411.301 XDR 770,72 XDR 0,00001558 XDR 0,00001586 XDR
2020-09-11 842.253 XDR 1.300,31 XDR 0,00000930 XDR 0,00001558 XDR
2020-09-10 1.554.010 XDR 919,65 XDR 0,00001715 XDR 0,00000930 XDR
2020-09-09 4.910.635 XDR 2.931,55 XDR 0,00005433 XDR 0,00001715 XDR
2020-09-08 529.150 XDR 1.057,25 XDR 0,00000584 XDR 0,00005433 XDR
2020-09-07 540.106 XDR 686,59 XDR 0,00000596 XDR 0,00000584 XDR
2020-09-06 487.521 XDR 762,08 XDR 0,00000538 XDR 0,00000596 XDR
2020-09-05 2.296.980 XDR 1.054,67 XDR 0,00002535 XDR 0,00000538 XDR
2020-09-04 624.354 XDR 767,57 XDR 0,00000694 XDR 0,00002535 XDR
2020-09-03 2.109.179 XDR 1.487,00 XDR 0,00002328 XDR 0,00000694 XDR
2020-09-02 2.325.360 XDR 1.856,83 XDR 0,00002566 XDR 0,00002328 XDR
2020-09-01 491.490 XDR 1.232,64 XDR 0,00000543 XDR 0,00002566 XDR
2020-08-31 446.934 XDR 1.600,34 XDR 0,00000493 XDR 0,00000543 XDR
2020-08-30 1.356.514 XDR 1.469,88 XDR 0,00001497 XDR 0,00000493 XDR
2020-08-29 1.044.192 XDR 1.086,08 XDR 0,00001153 XDR 0,00001497 XDR
2020-08-28 1.752.247 XDR 1.561,17 XDR 0,00002398 XDR 0,00001153 XDR
2020-08-27 679.012 XDR 883,89 XDR 0,00000746 XDR 0,00002398 XDR
2020-08-26 1.263.246 XDR 1.576,73 XDR 0,00001394 XDR 0,00000746 XDR
2020-08-25 2.312.539 XDR 1.672,60 XDR 0,00002553 XDR 0,00001394 XDR
2020-08-24 734.343 XDR 988,18 XDR 0,00000793 XDR 0,00002553 XDR
2020-08-23 6.119.158 XDR 2.881,71 XDR 0,00006754 XDR 0,00000793 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android