👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
infliv  (IFV)
INFLIV (IFV)
$0,00698323 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-24 05:49:37 UTC (khoảng 10 giờ trước)
24 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 70.000.000
IFV
USD

INFLIV (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-24 0,02506206 XRP N/A
2020-02-23 0,02497170 XRP 0,02506206 XRP
2020-02-22 0,02491855 XRP 0,02497170 XRP
2020-02-21 0,02427640 XRP 0,02491855 XRP
2020-02-20 0,01398049 XRP 0,02427640 XRP
2020-02-19 0,00088657 XRP 0,01398049 XRP
2020-02-18 0,03067150 XRP 0,00088657 XRP
2020-02-17 0,03121476 XRP 0,03067150 XRP
2020-02-15 0,03042952 XRP 0,03121476 XRP
2020-02-14 0,03105552 XRP 0,03042952 XRP
2020-02-13 0,03342026 XRP 0,03105552 XRP
2020-02-12 0,02235745 XRP 0,03342026 XRP
2020-02-11 0,03463030 XRP 0,02235745 XRP
2020-02-10 0,03389247 XRP 0,03463030 XRP
2020-02-09 0,02090168 XRP 0,03389247 XRP
2020-02-08 0,03470971 XRP 0,02090168 XRP
2020-02-07 0,02041911 XRP 0,03470971 XRP
2020-02-06 0,03472192 XRP 0,02041911 XRP
2020-02-05 0,03004051 XRP 0,03472192 XRP
2020-02-04 0,03176419 XRP 0,03004051 XRP
2020-02-01 0,02984928 XRP 0,03176419 XRP
2020-01-31 0,02219663 XRP 0,02984928 XRP
2020-01-30 0,03293154 XRP 0,02219663 XRP
2020-01-29 0,03513894 XRP 0,03293154 XRP
2020-01-28 0,02415609 XRP 0,03513894 XRP
2020-01-27 0,02808725 XRP 0,02415609 XRP
2020-01-26 0,03377857 XRP 0,02808725 XRP
2020-01-25 0,02697838 XRP 0,03377857 XRP
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android