Subscribe To Our Daily Newsletter
Keep Up To Date With The Latest Crypto News
direct insurance token  (DIT)
Direct Insurance Token (DIT)
$0,00211779 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-05-30 18:28:49 UTC (khoảng 6 giờ trước)
18 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.005.197
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
474.644.536 / 1.000.000.000
DIT
USD

Direct Insurance Token NZD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-29 0,00292179 NZ$ N/A
2020-05-28 0,00292712 NZ$ 0,00292179 NZ$
2020-05-27 0,00289154 NZ$ 0,00292712 NZ$
2020-05-26 0,00305300 NZ$ 0,00289154 NZ$
2020-05-25 0,00213601 NZ$ 0,00305300 NZ$
2020-05-24 0,00256789 NZ$ 0,00213601 NZ$
2020-05-23 0,00255706 NZ$ 0,00256789 NZ$
2020-05-22 0,00277986 NZ$ 0,00255706 NZ$
2020-05-21 0,00290274 NZ$ 0,00277986 NZ$
2020-05-20 0,00319826 NZ$ 0,00290274 NZ$
2020-05-19 0,00321527 NZ$ 0,00319826 NZ$
2020-05-18 0,00337861 NZ$ 0,00321527 NZ$
2020-05-17 0,00360627 NZ$ 0,00337861 NZ$
2020-05-16 0,00380560 NZ$ 0,00360627 NZ$
2020-05-15 0,00348496 NZ$ 0,00380560 NZ$
2020-05-14 0,00296794 NZ$ 0,00348496 NZ$
2020-05-13 0,00306185 NZ$ 0,00296794 NZ$
2020-05-12 0,00313740 NZ$ 0,00306185 NZ$
2020-05-11 0,00395579 NZ$ 0,00313740 NZ$
2020-05-10 0,00375820 NZ$ 0,00395579 NZ$
2020-05-09 0,00364676 NZ$ 0,00375820 NZ$
2020-05-08 0,00382268 NZ$ 0,00364676 NZ$
2020-05-07 0,00526262 NZ$ 0,00382268 NZ$
2020-05-06 0,00440927 NZ$ 0,00526262 NZ$
2020-05-05 0,00441682 NZ$ 0,00440927 NZ$
2020-05-04 0,00389400 NZ$ 0,00441682 NZ$
2020-05-03 0,00379817 NZ$ 0,00389400 NZ$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android