Tiền ảo: 5900
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 220.143.163.248 $ 1,5%
Lưu lượng 24 giờ: 47.872.762.539 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,65%
XRP 5,82%
internet node token  (INT)
Internet Node Token (INT)
$0,02211062 -0,55%
0,00000274 BTC -1,4%
226 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$8.435.248
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.652.256
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02180042 / $0,02259066
Circulating Supply
381.720.376 / 1.000.000.000
INT
USD

Internet Node Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-17 0,151260 kr. N/A
2019-10-16 0,156434 kr. 0,151260 kr.
2019-10-15 0,159680 kr. 0,156434 kr.
2019-10-14 0,160602 kr. 0,159680 kr.
2019-10-13 0,158647 kr. 0,160602 kr.
2019-10-12 0,159183 kr. 0,158647 kr.
2019-10-11 0,167682 kr. 0,159183 kr.
2019-10-10 0,165860 kr. 0,167682 kr.
2019-10-09 0,161541 kr. 0,165860 kr.
2019-10-08 0,164713 kr. 0,161541 kr.
2019-10-07 0,154167 kr. 0,164713 kr.
2019-10-06 0,158418 kr. 0,154167 kr.
2019-10-05 0,156161 kr. 0,158418 kr.
2019-10-04 0,156481 kr. 0,156161 kr.
2019-10-03 0,155759 kr. 0,156481 kr.
2019-10-02 0,155759 kr. 0,155759 kr.
2019-10-01 0,155255 kr. 0,155759 kr.
2019-09-30 0,149492 kr. 0,155255 kr.
2019-09-29 0,147837 kr. 0,149492 kr.
2019-09-28 0,142773 kr. 0,147837 kr.
2019-09-27 0,142377 kr. 0,142773 kr.
2019-09-26 0,142074 kr. 0,142377 kr.
2019-09-25 0,141506 kr. 0,142074 kr.
2019-09-24 0,162867 kr. 0,141506 kr.
2019-09-23 0,172547 kr. 0,162867 kr.
2019-09-22 0,174587 kr. 0,172547 kr.
2019-09-21 0,176868 kr. 0,174587 kr.
2019-09-20 0,175408 kr. 0,176868 kr.
2019-09-19 0,205861 kr. 0,175408 kr.
2019-09-18 0,199307 kr. 0,205861 kr.
2019-09-17 0,198448 kr. 0,199307 kr.