👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
internet node token  (INT)
Internet Node Token (INT)
$0,01701516 2,5%
0,00000195 BTC 1,7%
255 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$6.597.123
KL giao dịch trong 24 giờ
$828.039
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01629585 / $0,01746193
Cung lưu thông
387.720.376 / 1.000.000.000
INT
USD

Internet Node Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-22 3,07 Rs N/A
2020-01-21 2,97 Rs 3,07 Rs
2020-01-20 3,04 Rs 2,97 Rs
2020-01-19 3,15 Rs 3,04 Rs
2020-01-18 3,20 Rs 3,15 Rs
2020-01-17 3,06 Rs 3,20 Rs
2020-01-16 3,15 Rs 3,06 Rs
2020-01-15 3,02 Rs 3,15 Rs
2020-01-14 3,00 Rs 3,02 Rs
2020-01-13 2,87 Rs 3,00 Rs
2020-01-12 2,90 Rs 2,87 Rs
2020-01-11 2,91 Rs 2,90 Rs
2020-01-10 2,83 Rs 2,91 Rs
2020-01-09 3,03 Rs 2,83 Rs
2020-01-08 3,07 Rs 3,03 Rs
2020-01-07 2,99 Rs 3,07 Rs
2020-01-06 2,94 Rs 2,99 Rs
2020-01-05 2,96 Rs 2,94 Rs
2020-01-04 2,96 Rs 2,96 Rs
2020-01-03 2,90 Rs 2,96 Rs
2020-01-02 2,95 Rs 2,90 Rs
2020-01-01 3,03 Rs 2,95 Rs
2019-12-31 3,11 Rs 3,03 Rs
2019-12-30 3,16 Rs 3,11 Rs
2019-12-29 3,02 Rs 3,16 Rs
2019-12-28 3,02 Rs 3,02 Rs
2019-12-27 3,03 Rs 3,02 Rs
2019-12-26 3,02 Rs 3,03 Rs
2019-12-25 3,12 Rs 3,02 Rs
2019-12-24 3,13 Rs 3,12 Rs
2019-12-23 3,18 Rs 3,13 Rs
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android