👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
internet node token  (INT)
Internet Node Token (INT)
$0,01659562 -0,75%
0,00000196 BTC 1,3%
255 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$6.405.296
KL giao dịch trong 24 giờ
$838.214
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01636861 / $0,01714304
Cung lưu thông
387.720.376 / 1.000.000.000
INT
USD

Internet Node Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-23 0,064262 zł N/A
2020-01-22 0,064636 zł 0,064262 zł
2020-01-21 0,062595 zł 0,064636 zł
2020-01-20 0,064101 zł 0,062595 zł
2020-01-19 0,066357 zł 0,064101 zł
2020-01-18 0,067591 zł 0,066357 zł
2020-01-17 0,064136 zł 0,067591 zł
2020-01-16 0,065906 zł 0,064136 zł
2020-01-15 0,063256 zł 0,065906 zł
2020-01-14 0,062818 zł 0,063256 zł
2020-01-13 0,060558 zł 0,062818 zł
2020-01-12 0,060915 zł 0,060558 zł
2020-01-11 0,061119 zł 0,060915 zł
2020-01-10 0,059572 zł 0,061119 zł
2020-01-09 0,063661 zł 0,059572 zł
2020-01-08 0,064473 zł 0,063661 zł
2020-01-07 0,062264 zł 0,064473 zł
2020-01-06 0,061634 zł 0,062264 zł
2020-01-05 0,062143 zł 0,061634 zł
2020-01-04 0,062063 zł 0,062143 zł
2020-01-03 0,060710 zł 0,062063 zł
2020-01-02 0,061456 zł 0,060710 zł
2020-01-01 0,063598 zł 0,061456 zł
2019-12-31 0,064922 zł 0,063598 zł
2019-12-30 0,066414 zł 0,064922 zł
2019-12-29 0,063557 zł 0,066414 zł
2019-12-28 0,063405 zł 0,063557 zł
2019-12-27 0,064288 zł 0,063405 zł
2019-12-26 0,064054 zł 0,064288 zł
2019-12-25 0,066415 zł 0,064054 zł
2019-12-24 0,066405 zł 0,066415 zł
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android