🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
hybrid  (XHY)
Hybrid (XHY)
$0,703800 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-12-26 04:00:47 UTC (3 tháng trước)
36 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 7.000.000
XHY
USD

Hybrid CAD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android