Tiền ảo: 5946
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 219.071.060.984 $ -1,7%
Lưu lượng 24 giờ: 49.918.285.072 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,46%
XRP 5,73%
invacio  (INV)
Invacio (INV)
$0,00634218 14%
0,00003699 ETH 15%
44 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$112.887
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.892,09
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00543030 / $0,00710101
Circulating Supply
17.799.384 / 30.100.054
INV
USD

Invacio (Tiện ích)

Widgets